CONSULTA SİRKÜLER : Vergi Sirküleri 2020/75 - 24 Haziran 2020

Nakit Sermaye Artırımı ile Vergi Avantajı

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Vergi Sirküleri 2020/75 - 24 Haziran 2020

Nakit Sermaye Artırımı ile Vergi Avantajı

 

Sermaye şirketlerinin "Nakit Sermaye Artırımı" yaparak ödeyecekleri kurumlar vergisi tutarını yasal çerçevede azaltmaları mümkündür. Bu konuda referans mevzuat; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (K.V.K.) "Diğer İndirimler" kenar başlıklı 10 uncu maddesinin 1-(ı) fıkrası ile 9 ve 10 Seri No.lu K.V.K. Genel Tebliğleridir. Söz konusu müessese ile işletmeler sadece kanuni zeminde vergi planlaması yapmakla kalmayacak aynı zamanda, özkaynaklarını güçlendirerek örtülü sermaye riskini elimine edecek ve finansal rasyolarının daha ideal olmalarını sağlayarak kredibilitelerini artıracaklardır. 

 

Konuya ilişkin hazırladığımız sirkülere ulaşmak için buraya tıklayınız. 

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi 

Dokümanı İndir