CONSULTA SİRKÜLER : VERGI / 2019&031 - 10 Ocak 2019

OCAK AYI SONUNA KADAR ALINMASI ZORUNLU OLAN E-TEBLİGAT ADRESİ HAKKINDA PTT A.Ş TARAFINDAN DUYURU YAYINLANMIŞTIR

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

VERGI / 2019&031 - 10 Ocak 2019

OCAK AYI SONUNA KADAR ALINMASI ZORUNLU OLAN E-TEBLİGAT ADRESİ HAKKINDA PTT A.Ş TARAFINDAN DUYURU YAYINLANMIŞTIR

Bilindigi üzere 06.12.2018 tarih ve 30617 sayili Resmi Gazete’de Adalet Bakanligi tarafindan “Elektronik Tebligat Yönetmeligi” ile tebligatin elektronik yolla yapilmasina iliskin zorunlulugun kapsami genisletilmis ve asagida sayilan kurum, kurulus ve kisilere yapilacak tebligatin elektronik yolla yapilmasi zorunlu hale getirilmisti.

Tebligatin elektronik yolla yapilmasi zorunlu olanlar

a) 5018 sayili Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayili cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bagli döner sermayeli kuruluslar,

b) 5018 sayili Kanunda tanimlanan mahallî idareler,

c) Özel kanunla kurulmus diger kamu kurum ve kuruluslari ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandiklari,

ç) Kamu iktisadi tesebbüsleri ile bunlarin bagli ortakliklari, müessese ve isletmeleri,

d) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlasi kamuya ait diger ortakliklar,

e) Kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslari ve üst kuruluslari,

f) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kisileri,

g) Noterler,

g) Baro levhasina yazili avukatlar,

h) Sicile kayitli arabulucular ve bilirkisiler,

i) Idareleri, kamu iktisadi tesebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlasi kamuya ait diger ortakliklari; adli ve idari yargi mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sifatiyla temsile yetkili olan kisilerin bagli bulundugu birim.

Elektronik tebligat adresi alma zorunluluguna tabi olanlar için yapilacak basvuru Yine ayni yönetmelikte yapilan düzenlemeye göre, yukarida sayilan kisiler için basvuru, söz konusu zorunlulugun basladigi 01.01.2019 tarihten itibaren bir ay içinde PTT A.S’ne (Posta ve Telgraf Teskilati A.S.) yapilacaktir.

 

Elektronik Tebligata Iliskin PTT Duyurusu

Elektronik Tebligata iliskin PTT tarafindan yapilan duyuru asagidadir:

15 Mart 2018 tarihinde yayinlanan 7101 sayili kanun dogrultusunda PTT A.S'ne Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ni (UETS) kurma ve isletme görevi verilmistir.  Degisiklik kapsaminda Kamu Kurum ve Kuruluslari ile özel sirketler, avukatlar, noterler v.b. kanun kapsaminda bulunan tüm gerçek ve tüzel kisiliklere tebligatin elektronik yolla yapilmasi zorunlulugu getirilmistir.

6 Aralik 2018 tarihinde söz konusu kanun kapsaminda Adalet Bakanliginca “Elektronik Tebligat Yönetmeligi" yayinlanmistir.

Söz konusu hizmetin verilebilmesi için halen hizmetin yürütüldügü Kayitli Elektronik Posta Sisteminden farkli, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi  adiyla yeni bir altyapi kurulmaktadir.  
 
1 Ocak 2019'dan itibaren elektronik tebligat gönderimi UETS sisteminden yapilacak tebligat gönderici ve alici adresleri de söz konusu sistem üzerinden verilecektir.

Kanun kapsaminda zorunlu olarak adres verilmesi gereken gerçek ve tüzel kisiliklere ait bilgi ve belgeler PTT A.S tarafindan, 7101 sayili Kanunun 50. Maddesinde belirtildigi sekilde ilgili kuruluslardan talep edilmistir. Adresler olusturulduktan sonra yine ayni kuruluslar vasitasiyla adres sahiplerine ulastirilacaktir.

Gerçek kisiler UETS adreslerini, 1 Ocak 2019'dan sonra internet üzerinden online basvuru ile veya PTT Merkezlerimizden alabilecektir. E-devlet kullanicisi olan gerçek kisiler kurulacak entegrasyon üzerinden UETS hesaplarina da giris yapabilecektir.

Kanun ve Yönetmelik dogrultusunda Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi 1 Ocak 2019'da devreye alinacaktir.

10 Soruda Elektronik Tebligat ve UETS


1.    E-Tebligat Nedir?

7201 sayili Tebligat Kanunu ve 06.12.2018 tarihinde yayinlanan Elektronik Tebligat Yönetmeligine uygun olarak elektronik ortamda yapilan tebligat.

2.    Elektronik Tebligat Adresi Nedir?

PTT tarafindan, gerçek kisiler için kimlik bilgileri, tüzel kisiler için ise tabi olduklari sistem bilgileri esas alinmak suretiyle tek ve benzersiz sekilde olusturulan ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS)  kaydedilen tebligat adresidir.

3.    UETS Nedir?

7201 sayili Tebligat Kanunu ve 06.12.2018 tarihinde yayinlanan Elektronik Tebligat Yönetmeligine uyarinca yapilan elektronik tebligat islemlerini yürütmek amaciyla PTT A.S tarafindan kurulan, isletilen ve güvenligi saglanan sistem.

4.    UETS'den adres almak zorunlu mu?

15 Mart 2018 tarihinde yayinlanan 7101 sayili kanun ile 7201 sayili Tebligat Kanunun 7/A maddesinde degisiklige gidilmis ve asagidaki maddelerde belirtilen gerçek ve tüzel kisilere tebligatin elektronik yolla yapilmasi zorunlu oldugu kayit altina alinmistir.
 

1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayili Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayili cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bagli döner sermayeli kuruluslar.

2. 5018 sayili Kanunda tanimlanan mahallî idareler.

3. Özel kanunla kurulmus diger kamu kurum ve kuruluslari ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandiklari.

4. Kamu iktisadi tesebbüsleri ile bunlarin bagli ortakliklari, müessese ve isletmeleri.

5. Sermayesinin yüzde ellisinden fazlasi kamuya ait diger ortakliklar.

6. Kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslari ve üst kuruluslari.

7. Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kisileri.

8. Noterler.

9. Baro levhasina yazili avukatlar.

10. Sicile kayitli arabulucular ve bilirkisiler.

11. Idareleri, kamu iktisadi tesebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlasi kamuya ait diger ortakliklari; adli ve idari yargi mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sifatiyla temsile yetkili olan kisilerin bagli bulundugu birim.
 

5.    Gerçek Kisiler UETS'den adres almak zorunda mi?

Kanunun ilgili maddesi dogrultusunda gerçek kisilerin UETS sisteminden tebligat adresi almasi zorunlu degil, istege baglidir. Bunun yaninda gerçek kisilerin elektronik tebligat adresi almalari durumunda tebligatin elektronik yolla yapilmasi hükmü getirilmistir.

6.    Mevcut KEP adresimdeki e-tebligat hizmetiyle devam edebilir miyim?

Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminin devreye alinmasiyla birlikte mevcut KEP adresinden e-tebligat hizmeti verilmeyecek olup,  UETS üzerinden yeni bir elektronik tebligat adresi alinmasi gerekmektedir. Bununla beraber UETS üzerinden sadece tebligat iletileri gönderileceginden, 6102 sayili Türk Ticaret Kanununun 18. Maddesinin 3.fikrasi ile 1525. Maddesinin 1.fikrasi uyarinca ticari faaliyetler ile 14 Ekim 2017 tarihinde yayinlanan 2017/21 sayili Basbakanlik Genelgesi uyarinca kamu kurum ve kuruluslarinin elektronik ortamda yapacaklari yazismalar ( e-yazisma) KEP sistemi üzerinden gönderilmeye devam edecektir.

7.    UETS  adresi nasil alinir?

Tebligatin elektronik yolla yapilmasi zorunlu olanlar için yapilacak basvuru

Elektronik Tebligat Yönetmeliginin 5.maddesinin 1.1. fikrasi kapsamindaki gerçek veya tüzel kisilerin elektronik tebligat alma zorunluluguna tabi olmalari halinde basvuru, zorunlulugun basladigi tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kurulus veya birlik tarafindan PTT'ye yapilacaktir.

7101 sayili kanunun 50.maddesi dogrultusunda 7201 sayili kanuna eklenen geçici madde uyarinca UETS'nin ilk devreye girme asamasinda tebligat adresi alma zorunlulugu olan mevcut gerçek ve tüzel kisilere ait bilgiler PTT A.S tarafindan söz konusu maddede belirtilen birimlerden talep edilmistir. Gelen bilgiler dogrultusunda olusturulan adresler yine ayni birimler üzerinden dagitilacaktir.

Istege bagli Ulusal Elektronik Tebligat adresi basvurusu

Tebligatin elektronik yolla yapilmasi zorunlulugu bulunmayan gerçek veya tüzel kisiler, elektronik tebligat adresi almak için 1 Ocak'tan itibaren online basvuru sayfasi veya PTT Merkezlerinden UETS adresi almak için basvurabilir.

8.    Basvuru için hangi evraklar gereklidir?

Tebligatin elektronik yolla yapilmasi zorunlu olanlar için yapilacak basvuru

 Basvuruya asagidaki bilgi ve belgeler eklenir:

a) Kamu kurum ve kuruslari ile birlikler için Devlet Teskilati Merkezi Kayit Sisteminde (DETSIS) yer alan benzersiz numara ve sistem bilgileri, DETSIS'e kayitli olmayanlar için tabi olduklari sistem bilgileri.

b) Merkezi Sicil Kayit Sistemine (MERSIS) kayitli tüzel kisiler için MERSIS numarasi ve sistem bilgileri, MERSIS'e kayitli olmayan tüzel kisiler için tabi olduklari sistem bilgileri.

c) Türk vatandasi gerçek kisiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasi da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabanci gerçek kisiler için yabanci kimlik numarasi da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri.

PTT belirtilenler disinda da bilgi ve belge talep edebilir. UETS Sistemi hakkindaki iliskin Usul ve Esaslar en kisa zamanda yayinlanacaktir.

Istege bagli elektronik tebligat adresi basvurusu

 (1) Tebligatin elektronik yolla yapilmasi zorunlulugu bulunmayan gerçek veya tüzel kisiler, elektronik tebligat adresi almak için PTT'ye basvurabilir.

(2) PTT basvuru sahibinin kimligini asagidaki bilgi ve belgelere göre tespit eder:

a) Türk vatandaslari için kimlik numarasi bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik karti, pasaport, kanunen kimlik yerine geçen geçerli resmi belge veya güvenli elektronik imza.

b) Yabancilar için yabanci kimlik numarasi, Mavi Kart numarasi, pasaport veya güvenli elektronik imza.

c) Tüzel kisiler için tabi olduklari sistem bilgileri.

(3) Tüzel kisiler, islem yetkilisi olarak belirledikleri kisilerin kimlik bilgilerini gösteren bilgi ve belgeleri basvuru sirasinda PTT'ye bildirir.


9.    UETS Adresi Ücretli mi?

UETS adresleri ücretsiz olarak verilecektir. Fakat PTT Elektronik Tebligat Yönetmeligi dogrultusunda UETS üzerinden sundugu ilave hizmetlerden ücret talep edebilecektir.
 

10. E-Tebligat Nasil Teslim Alinacak?

UETS adres sahiplerine gelen tebligat gönderileri için alicilara bildirim için vermis oldugu mail adresine bilgilendirme maili veya tercihine göre SMS üzerinden bilgilendirme mesaji gönderilecektir. Tebligat alici adresine teslim edilmesinden itibaren, alici tarafindan açilmamis olsa dahi besinci günün sonunda teblig edilmis sayilacaktir.