CONSULTA SİRKÜLER : VERGI / 2019&001 - 05 Ocak 2019

ÖNEMLİ KAĞIT ORTAMINDA DEFTER TUTAN MÜKELLEFLER. 2019 YILI DEFTER TASDİKLERİ VE TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ YAPTIRMAYI UNUTMAYINIZ

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

VERGI / 2019&001 - 05 Ocak 2019

ÖNEMLİ KAĞIT ORTAMINDA DEFTER TUTAN MÜKELLEFLER. 2019 YILI DEFTER TASDİKLERİ VE TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ YAPTIRMAYI UNUTMAYINIZ

ÖZET

Hesap dönemi takvim yili olan mükelleflerin 2019 yilinda kullanacaklari tasdike tabi defterlerini en geç Aralik ayi sonuna kadar notere tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

Türk Ticaret Kanununun Defter tutma yükümlülügü baslikli 64 üncü maddesinin 3 üncü fikrasi uyarinca, ticari defterlerin elektronik ortamda tutulmasi halinde bu defterlerin açilislarinda ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanisinda noter onayi aranmayacaktir.

Ancak hesap dönemi veya takvim yili içerisinde elektronik defter tutmaya baslayanlar, basladiklari tarihi izleyen bir aylik süre içerisinde eski defterlerine kapanis tasdiki yaptiracaklardir.

I) 213 SAYILI VERGI USUL KANUNU ILGIL MEVZUAT

213 Sayili Vergi Usul Kanununun;

Tasdike Tabi Defterler baslikli 220 nci maddesinde ;

tasdike tabi defterler; yevmiye ve envanter defterleri, isletme defteri, çiftçi isletme defteri, imalat ve istihsal vergisi defterleri (Basit Istihsal Vergisi defteri dahil), nakliyat vergisi defteri, yabanci nakliyat kurumlarinin hasilat defteri, serbest meslek kazanç defteri olarak belirtilmistir.

Tasdik Zamani baslikli 221 inci maddesinde ;

bu defterleri kullanacak olanlarin, bunlari asagida yazili zamanlarda tasdik ettirmeye zorunlu olduklari açiklanmistir:

·         Öteden beri ise devam etmekte olanlar defterin kullanilacagi yildan önce gelen son ayda;

·         Hesap dönemleri Maliye Bakanligi tarafindan tespit edilenler, defterin kullanilacagi hesap döneminden önce gelen son ayda;

·         Yeniden ise baslayanlar, sinif degistirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler ise baslama, sinif degistirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muafliktan çikma tarihinden baslayarak on gün içinde;

·         Tasdike tabi defterlerin dolmasi dolayisiyla veya çesitli sebeplerle yil içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunlari kullanmaya baslamadan önce.

Yukarida da görülebilecegi gibi hesap dönemi takvim yili olan mükelleflerin 2019 yilinda kullanacaklari defterleri en geç Aralik ayi sonuan kadar notere tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

Diger taraftan, ayni Kanun’un Tasdiki Yenileme baslikli 222 nci maddesinde defterlerini ertesi yilda da kullanmak isteyenlerin Ocak ayi, hesap dönemleri Maliye Bakanliginca tespit edilenlerin bu dönemin ilk ayi içinde tasdiki yeniletmeye zorunlu olduklarina hükmedilmistir.

 

II) TÜRK TICARET KANUNU UYARINCA AÇILIS VE KAPANIS ONAYI YAPILACAK DEFTERLER VE ONAY ZAMANLARI

6102 Sayili Türk Ticaret Kanunu’nun defter tutma yükümlülügüne iliskin 64 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fikralari uyarinca fiziki ortamda tutulan;

·         Yevmiye defteri,

·         Defteri kebir,

·         Envanter defteri,

·         Pay defteri,

·         Yönetim kurulu karar defteri,

·         Genel kurul toplanti ve Müzakere defterinin

açilis onaylari, kurulus sirasinda ve kullanilmaya baslanmadan önce noter tarafindan yapilacaktir. Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açilis onaylari, defterlerin kullanilacagi faaliyet döneminin ilk ayindan önceki ayin sonuna kadar (hesap dönemi takvim yili olanlarda Aralik ayi içinde) notere yaptirilacaktir.

Pay defteri ile genel kurul toplanti ve müzakere defteri, yeterli yapraklari bulunmak kaydiyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açilis onayi yaptirilmaksizin kullanilmaya devam edilebilecektir.

Yevmiye defterinin kapanis onayi, izleyen faaliyet döneminin altinci ayinin sonuna kadar (hesap dönemi takvim yili olanlarda Haziran ayi sonuna kadar), Yönetim kurulu karar defterinin kapanis onayi ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayinin sonuna kadar (hesap dönemi takvim yili olanlarda Ocak ayi sonuna kadar) notere yaptirilabilecektir.

Türk Ticaret Kanunu’nda kapanis tasdikleri sadece yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defteri ile sinirlandirilmis olup, envanter defteri için bu sekilde bir zorunluluk yer almamaktadir.. 

AÇILIS ONAYI YAPILACAK DEFTERLER

KAPANIS ONAYI YAPILACAK DEFTERLER

Yevmiye defteri

Yevmiye defteri

Defteri kebir

-

Envanter defteri

-

Pay defteri

-

Yönetim kurulu karar defteri

Yönetim ve müdürler kurulu karar defteri

Genel kurul toplanti ve müzakere defteri

-

Damga vergisi defteri

 

Açilis onay zamani

Kapanis Onayi ve Sekli

· Kurulus sirasinda ve kullanmaya baslamadan önce;

·         Izleyen faaliyet dönemlerindeki açilis onaylari ise defterlerin kullanilacagi faaliyet döneminin ilk ayindan önceki ayin sonuna kadar (hesap dönemi takvim yili olanlarda Aralik ayi içinde) noter tarafindan yapilir.

·         Onaya tabi defterlerin hesap dönemi içinde dolmasi dolayisiyla veya baska sebeplerle yil içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunlari kullanmaya baslamadan önce açilis onayi yaptirmak zorundadirlar.

·         Pay defterinin yenilenmesinin gerektigi durumlarda açilis onayi yapilacak yeni defter, kullanimina son verilecek defterle veya zayi edilmisse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilir.

Yevmiye defterinin kapanis onayi, izleyen faaliyet döneminin altinci ayinin sonuna kadar (hesap dönemi takvim yili olanlarda Haziran ayi sonuna kadar), Yönetim ve müdürler kurulu karar defterinin kapanis onayi ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayinin sonuna kadar (hesap dönemi takvim yili olanlarda Ocak ayi sonuna kadar) notere yaptirilabilecektir.

Açilis onaylarinin her hesap dönemi için yapilmasi zorunlu olan defterler

 

Yevmiye defteri

Defteri kebir

Envanter defteri

Yönetim ve müdürler kurulu karar defteri

Damga vergisi defteri

Yeterli yapraklari bulunmak kaydiyla izleyen hesap dönemlerinde açilis onayi yaptirilmaksizin kullanilmaya devam edilebilecek defterler

Pay defteri

Genel kurul toplanti ve müzakere defteri

 

III) NOTERLERCE TICARET SICILI TASDIKNAMESININ ISTENMESI

19 Aralik 2012 tarihli ve 28502 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Ticari Defterlere Iliskin Teblig’in Açilis onayi yapilacak defterler ve onay zamani baslikli 13. maddesinin 1.fikrasinda; “Tacirler tarafindan fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplanti ve müzakere defterinin açilis onaylari kurulus sirasinda ve kullanmaya baslamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açilis onaylari ise defterlerin kullanilacagi faaliyet döneminin ilk ayindan önceki ayin sonuna kadar noter tarafindan yapilir. Açilis onaylarinin noter tarafindan yapildigi hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranmasi zorunludur.” hükmüne yer verilmistir.

Bu hüküm geregince defterlerin açilis onaylarinda, ticaret siciline kayitli mükellefler için ticaret sicil tasdiknamesi noterlerce aranilacaktir.

Diger taraftan, 27.1.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayimlanan Ticaret Sicil Yönetmeliginin 16/6 maddesinde “Sicil tasdiknamesi; tasdiknamede yer alan bilgilerde herhangi bir degisiklik olmadigi veya yenisi düzenlenmedigi sürece geçerlidir.” hükmü yer almaktadir. Buna göre elinde sicil tasdiknamesi bulunanlardan, tasdiknamede yer alan bilgilerde herhangi bir degisiklik yapmasina gerek olmayanlar mevcut belgelerini notere ibraz edebileceklerdir.