CONSULTA SİRKÜLER : Vergi Sirküleri 2020/126 - 03 Ekim 2020

Pay Piyasası Pazar Yapılanmasında Değişiklik

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Vergi Sirküleri 2020/126 - 03 Ekim 2020

Pay Piyasası Pazar Yapılanmasında Değişiklik

Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 10.09.2020 ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 14.09.2020 tarihli kararlan ile Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören paylarda derinliğin artırılması amacıyla, 01.10.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Pay Piyasası'nda pazar yapılanması, pazarlardaki işlem görme esasları ve pazarlar arası geçiş kriterleri ile kota alma şartlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerden öne çıkan hususlar aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir.

 

 • Pay Piyasası’nda hâlihazırda kullanılmakta olan Yıldız Pazar Grup 1 - Grup 2 ve Ana Pazar Grup 1 -Grup 2 şeklindeki ikişer gruplu ayrım kaldırılmıştır.
 • Yıldız Pazar Grup 1 ve Yıldız Pazar Grup 2, Yıldız Pazar olarak; Ana Pazar Grup 1, Ana Pazar olarak ve Ana Pazar Grup 2, Alt Pazar olarak değiştirilmiştir.
 • Borsada işlem görecek şirketler için aranan kota alma şartlarından halka arz edilen payların asgari piyasa değeri şartı, Yıldız Pazar için 150 milyon TL'den 200 milyon TL'ye yükseltilmiş, Ana Pazar için aranan 50 milyon TL değiştirilmemiş, Alt Pazar için ise 20 milyon TL olarak belirlenmiştir.
 • Payları Yıldız Pazar'da işlem görecek şirketlerin;
 1. Piyasa değerinin 500.000.000 TL'den büyük olması,
 2. Fiili dolaşımdaki payların piyasa değerinin 100.000.000 TL'den büyük olması,
 3. Fiili dolaşım oranının %10'dan büyük olması,
 4. Yerli bireysel yatırımcı sayısının 1.000 'den büyük olması,
 5. İlgili şirketin paylarında imtiyaz bulunması halinde fiili dolaşım oranının %90'dan küçük olması,
 6. Yerli fon tutarının 3.000.000 TL'den büyük olması,
 7. Likidite oranının 2,5'ten küçük olması gerekmektedir.
 8. Ayrıca fiili dolaşımdaki payların değerinin 750.000.000 TL'den büyük ve likiditesi 2,5'ten küçük olan paylar diğer kriterlere bakılmaksızın Yıldız Pazar'da işlem görecektir.
 • Payları Ana Pazar'da işlem görecek şirketlerin;
 1. Piyasa değerinin 60.000.000 TL'den büyük olması,
 2. Fiili dolaşımdaki payların piyasa değerinin 30.000.000 TL'den büyük olması,
 3. Fiili dolaşım oranının%10'dan büyük olması,
 4. Yerli bireysel yatırımcı sayısının 500'den büyük olması,
 5. İlgili şirketin paylarında imtiyaz bulunması halinde fiili dolaşım oranının %90' dan küçük olması,
 6. Likidite oranının 7,5'ten küçük olması gerekmektedir.
 7. Ayrıca Alt Pazar'da yer alan paylardan FDPD'si  (Fiili Dolaşımdaki Payların Piyasa Değeri) 30 milyon TL'den büyük ve Ek Kriter - Temettü Getirisi %10'dan büyük olanlar diğer kriterlere bakılmaksızın Ana Pazar'da işlem görecektir.

 

2020/58 sayılı Borsa İstanbul duyurusunu indirmek için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir