CONSULTA SİRKÜLER : Vergi Sirküleri 2020/129 - 07 Ekim 2020

Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Fiilleri ile Etkin Mücadele İçin Tebliğ Yayımlandı

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Vergi Sirküleri 2020/129 - 07 Ekim 2020

Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Fiilleri ile Etkin Mücadele İçin Tebliğ Yayımlandı

520 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 07.10.2020 tarih ve 31267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ’de; Vergi Usul Kanunu’nun 160/A maddesi çerçevesinde sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile etkin bir şekilde mücadele edilmesine ve vergiye uyum seviyesinin yükseltilerek kayıt dışı ekonomi ile mücadeledeki etkinliğin artırılması amaçlarına yönelik olarak, sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin hızlı bir şekilde tespit edilerek bu fiillerin sonlandırılması amaçlanmıştır.

 

Bahse konu düzenlemede ele alınan konular aşağıdaki gibidir.

 

  • Mükellefiyet Kaydının Re’sen Terkini
  • Teminat Uygulaması
  • Vergi İncelemesi Sonucunda Düzenlenen Rapora Göre Tesis Edilecek İşlemler
  • Teminat Verilerek Tesis Edilen Mükellefiyetin İnceleme Raporunun Vergi Dairesine İntikal Etmesinden Önce Sonlandırılması
  • Vergi Borcu Tutarının Teminat Tutarının %10’unu Aşması Hali
  • Elektronik Belge Düzenleme ve Tevsik Zorunlulukları ile Bunların Duyurulması
  • Tebliğ ve Asgari Teminat Tutarı

 

520 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201007-6.htm

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.