CONSULTA SİRKÜLER : Vergi Sirküleri 2023/039 - 27 Şubat 2023

Tecil ve Taksitlendirme Kapsamında “Borcu Yoktur” Belgesi Alırken Borç Tutarının %10’unu Ödeme Şartı 31 Temmuz 2023 Tarihine Kadar Kaldırıldı

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Vergi Sirküleri 2023/039 - 27 Şubat 2023

Tecil ve Taksitlendirme Kapsamında “Borcu Yoktur” Belgesi Alırken Borç Tutarının %10’unu Ödeme Şartı 31 Temmuz 2023 Tarihine Kadar Kaldırıldı

25.02.2023 tarih ve 32115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tahsilat Genel Tebliği

(Seri: B Sıra No: 17) ile 31 Temmuz 2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılacak “Borcun Bulunmadığını Gösterir Belge Talepleri” için Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün “I. Tecil” alt başlıklı bölümünün (9) numaralı bölümünün (e) bölümünde düzenlenmiş olan “tecil edilen borç tutarının %10’u ödenmedikçe ilgili tahsil dairesine borcu bulunmadığını gösteren yazının verilmemesi” şartı aranılmayacaktır.

 

17 Sıra No.lu Tebliğe ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230225-16.htm

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.