CONSULTA SİRKÜLER : Vergi Sirküleri 2020/76 - 27 Haziran 2020

Teknopark ve Ar-ge & Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışma Süresi Uzatıldı

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Vergi Sirküleri 2020/76 - 27 Haziran 2020

Teknopark ve Ar-ge & Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışma Süresi Uzatıldı

 

 

Bilindiği üzere, Covid-19 salgını nedeniyle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge & Tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin bölge ve merkez dışından uzaktan çalışmayla yürütülmesine, bu kapsamda çalışan personelin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirilmesi kaydıyla izin verilmiş böylece ilgili mükelleflerin 4691 ve 5746 sayılı Kanunlar çerçevesindeki indirim, istisna, destek ve teşviklerden belirlenen kapsamda yararlanmaya devam etmesine 30 Haziran 2020 tarihine kadar imkân tanınmıştı.

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı bilgilendirme ile 30 Haziran 2020 tarihinde sona erecek olan uzaktan çalışma süresinin, ilgili işletmelerde bildirime tabi personel sayısının 4691 ve 5746 sayılı Kanunlar kapsamında istihdam edilen personel sayısının yüzde 50’sini geçmemek veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili kanun kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin yüzde 50’sini aşmamak şartıyla 31 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

 

Muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanabilmek için Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Ar-Ge & tasarım merkezleri dışında çalışan personele ve bölge & merkez dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerinin yapılmasına devam edilecektir. Bunun dışında 4691 ve 5746 Sayılı Kanunlar ve ilgili yönetmelikte belirtilen diğer şart ve yükümlülükler aynen geçerlidir.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.