CONSULTA SİRKÜLER : Vergi Sirküleri 2020/29 - 02 Nisan 2020

Ticaret Bakanlığı TOBB Aracılığıyla Nakit Kar Payı Dağıtımına İlişkin Duyuru Yapmıştır

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Vergi Sirküleri 2020/29 - 02 Nisan 2020

Ticaret Bakanlığı TOBB Aracılığıyla Nakit Kar Payı Dağıtımına İlişkin Duyuru Yapmıştır

 

31.03.2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilen yazıda, COVID-19 salgını nedeniyle yaşanan gelişmeler karşısında sermaye şirketlerinin özkaynaklarını korumasının önemine işaret edilmiştir. Bu çerçevede, 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği'nin" 13/5 inci maddesine (Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konuların gündeme konulmasının zorunluluğu hakkındaki hüküm) dayanılarak, aşağıdaki duyurunun tüm şirketlere yapılması istenmiştir.

 

"Kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin

olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı

kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25'ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi..."

 

Danışmak istediğiniz konularda bize her zaman ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi


Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Consulta olarak sunduğumuz hizmetlere göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.