CONSULTA SİRKÜLER : Vergi Sirküleri 2020/138 - 27 Ekim 2020

TÜİK Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması (2019) Yayımlandı

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Vergi Sirküleri 2020/138 - 27 Ekim 2020

TÜİK Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması (2019) Yayımlandı

 

 

Türkiye İstatistik Kurumu resmi internet sitesinde, 23.10.2020 tarih ve 33676 sayılı Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 2019 raporu yayımlanmıştır. Söz konusu raporda dikkat çeken noktalar aşağıda maddeler halinde paylaşılmıştır.

 

 • Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre 7 milyar 420 milyon TL artarak 45 milyar 954 milyon TL'ye yükselmiştir.
 • Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hâsıla (GSYH) içindeki oranı 2018 yılında %1,03 iken, 2019 yılında %1,06'ya yükselmiştir. Söz konusu oran 2009 yılında %0,8, 2013 yılında ise %0,81 idi.
 • Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler (özel sektör) %64,2 ile en büyük paya sahipken, bunu %29,2 ile yükseköğretim takip etmiştir. Kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının da dâhil olduğu genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise %6,6 olarak tespit edilmiştir.
 • Finansman açısından ise Ar-Ge harcamalarının 2019 yılında %56,3'ü mali ve mali olmayan şirketler (özel sektör) tarafından finanse edilirken bunu %29,4 ile genel devlet, %12,8 ile yükseköğretim, %1,5 ile yurt dışı kaynaklar ve %0,02 ile yurt içi diğer kaynaklar takip etmiştir.
 • Ar-Ge harcamaları içerisinde personel harcamaları %51,6 ile en büyük harcama kalemini oluşturmaktadır.
 • Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden 2019 yılında toplam 182 bin 847 kişi Ar-Ge personeli olarak çalışarak (%31,8’i kadın olmak üzere), bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış %6,2 olmuştur. Sektörler itibari ile dağılımına bakıldığında ise TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2019 yılında %62,9'u mali ve mali olmayan şirketlerde (özel sektör), %32,3'ü yükseköğretimde ve %4,9'u kar amacı olmayan kuruluşların da dâhil edildiği genel devlet sektöründe yer almıştır.
 • Öğrenim durumuna göre Ar-Ge personelinin %32,8'inin doktora ve üstü eğitim düzeyine sahip olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla %32,5 ile lisans, %24,6 ile yüksek lisans, %5,1 ile meslek yüksekokulu ve %5 ile lise ve altı kategorileri takip etmektedir.
 • TZE cinsinden Ar-Ge personelinin eğitim durumuna göre dağılımı ise sırasıyla; %44,5 ile lisans, %21,6 ile yüksek lisans, %19,8 ile doktora ve üstü, %7,2 ile meslek yüksekokulu ve %6,7 ile lise ve altı şeklindedir.
 • İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2.Düzey'e göre, 2019 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge toplam Ar-Ge harcamasının %31,6 ile TR51 (Ankara) iken, bunu %26,4 ile TR10 (İstanbul) bölgesi ve %9,5 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesi takip etmiştir.
 • Ar-Ge personel sayısına göre ise toplam Ar-Ge personel sayısının %28,5 ile TR10 (İstanbul) bölgesi ilk sırada yer alırken, bu bölgeyi %18,7 ile TR51 (Ankara) ve %7,3 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesi takip etmiştir.
 • Ar-Ge faaliyeti yürüten imalat sektöründeki girişimler 2019 yılında imalat sektörü tarafından yapılan toplam ihracatın %50,5'ini gerçekleştirirken, imalat sektörü toplam üretim değerinin de %36,6'sını üretmiştir. Bir önceki yıl bu oranlar sırasıyla %46,1 ve %36,5 idi. 

 

Söz konusu raporun tamamına https://data.tuik.gov.tr/tr/display-bulletin/?bulletin=arastirma-gelistirme-faaliyetleri-arastirmasi-2019-33676 linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.