CONSULTA SİRKÜLER : VERGI / 2019&057 - 15 Mart 2019

UÇAK VE UÇAK SİMÜLATÖRLERİNİN AMORTİSMAN ORANI % 10’DAN (FAYDALI ÖMRÜ 10 YIL), % 4’E (FAYDALI ÖMRÜ 25 YIL) DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR.

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

VERGI / 2019&057 - 15 Mart 2019

UÇAK VE UÇAK SİMÜLATÖRLERİNİN AMORTİSMAN ORANI % 10’DAN (FAYDALI ÖMRÜ 10 YIL), % 4’E (FAYDALI ÖMRÜ 25 YIL) DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR.

09.03.2019 tarihli ve 30709 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi (Sira No: 333)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Tebligde (Sira No: 506); 213 sayili Vergi Usul Kanunun 315 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanligina verilen yetkiye dayanilarak, “Uçak ve uçak simülatörleri”nin faydali ömür ve amortisman oranlarinda degisiklik yapilmistir.

Bilindigi üzere ; 213 sayili Vergi Usul Kanunu’nun 315. maddesinde, mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kiymetlerini Maliye Bakanliginin tespit ve ilan edecegi oranlar üzerinden itfa edecegi ve ilan edilecek oranlarin tespitinde iktisadi kiymetlerin faydali ömürlerinin dikkate alinacagi hüküm altina alinmis olup Maliye Bakanliginca yetki kullanarak, 9 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayimlanan 506 sira numarali VUK Genel Tebligi ile 333 sira numarali Teblig’in ekinde yer alan listedeki 6.12. ve 6.12.1. satiri asagidaki sekilde degistirilmis ve listeye 6.12.1. satirindan sonra gelmek üzere 6.12.2. satiri eklenmistir.

 

No

Amortismana Tabi Iktisadi Kiymetler

Faydali Ömür (Yil)

Normal Amortisman Orani

 

6.12.

 

 

Uçak ve helikopterler

 

 

 

 

6.12.1.

 

Uçaklar ve uçak simülatörleri

25

% 4,00

 

 

6.12.2.

 

Helikopterler

10

% 10,00


Teblig yayim tarihinde (9 Mart 2019) yürürlüge giren bu degisiklik sonucunda , uçak ve uçak simülatörlerinin amortisman orani % 10’dan (faydali ömrü 10 yil), % 4’e (faydali ömrü 25 yil) düsürülmüstür.

Helikopterlerin amortisman orani ve faydali ömürlerinde ise herhangi bir degisiklik  yapilmamistir.

 

Söz konusu teblige ulasmak için tiklayiniz.