CONSULTA SİRKÜLER : Vergi Sirküleri 2020/105 - 31 Ağustos 2020

Üçten Fazla İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Satışı Ticari Faaliyet Kapsamında Değerlendirilecektir

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Vergi Sirküleri 2020/105 - 31 Ağustos 2020

Üçten Fazla İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Satışı Ticari Faaliyet Kapsamında Değerlendirilecektir

15.08.2020 tarih ve 31214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin yetki belgesine sahip işletmeler tarafından yapılacağı ve bir takvim yılı içinde doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle gerçekleştirilen üçten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışının, aksi Ticaret Bakanlığınca tespit edilmedikçe, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edileceği ifade edilmiştir.

 

Dolaylı olarak vergi uygulamalarını etkileme potansiyeli bulunan söz konusu yönetmelik çerçevesinde, üç ve daha az sayıda ikinci el araç satışı kişisel mal varlığının değerlendirilmesi olarak kabul edilecek, dört ve üzeri ikinci el araç satışında ise (doğrudan veya dolaylı) ticari faaliyet kapsamında değerlendirilecektir. Bunun doğal bir sonucu olarak satışı yapan kişinin Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde vergisel ödevlerini yerine getirmesi (defter tutma, saklama, ibraz, beyanname verme, fatura düzenleme, vb.) ve gelir vergisi ile katma değer vergisini tahakkuk ettirmesi gerekmektedir. Satış işlemini gerçekleştirenlerin bahse konu Yönetmelikte belirtilen yetki belgesine haiz olup olmamasının vergi uygulamaları açısından bir önemi olmadığını bir başka deyişle söz konusu belgeyi almamanın kişiyi vergisel yükümlülüklerden muaf tutmayacağını belirtmek isteriz. Yetki belgesi alınmadan bahse konu ticaretin yapılması halinde, Yönetmelikte atıf yapılan Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 18 inci maddesi uyarınca idari para cezasının söz konusu olacağı tabiidir.

 

Söz konusu Yönetmeliğe ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200815-1.htm

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.