CONSULTA SİRKÜLER : Vergi Sirküleri 2020/77 - 27 Haziran 2020

Varlık Barışı’nda Süre 30 Haziran’da Doluyor

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Vergi Sirküleri 2020/77 - 27 Haziran 2020

Varlık Barışı’nda Süre 30 Haziran’da Doluyor

 

 

19.07.2019 tarih ve mükerrer 30836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 2 nci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’na Geçici 90 ıncı madde eklenmiş ve gerçek ya da tüzel kişilerce yurtiçinde veya yurtdışında sahip olunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının (ayrıca Türkiye’deki taşınmazların) 31.12.2019 tarihine kadar bildirilmesi ve tahakkuk edecek %1 oranındaki verginin ödenmesi halinde bu varlıklar üzerinde serbestçe tasarruf etme imkânı getirilmişti. Akabinde 30.12.2019 tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bahse konu düzenlemenin süresi 6 ay uzatılmış böylece bildirim ve beyanın son tarihi 30 Haziran 2020 olarak belirlenmişti. Varlık Barışı imkânından faydalanmak isteyen mükelleflerimize söz konusu tarihin yaklaştığını hatırlatmak isteriz.

 

Çeşitli vergisel avantajlar içeren Varlık Barışı’na ilişkin önemli hususları maddeler halinde özetleyen sirkülerimiz için buraya tıklayınız.

 

7186 sayılı Kanuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190719M1-1.htm

 

7186 sayılı Kanuna ilişkin Genel Tebliğe ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190802-13.htm

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir