CONSULTA SİRKÜLER : Vergi Sirküleri 2020/94 - 29 Temmuz 2020

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Vergi Sirküleri 2020/94 - 29 Temmuz 2020

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı

28.07.2020 tarih ve 31199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2020/1)” ile 28/12/2019 tarihli ve 30992 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)” de bazı değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler özetle şu şekildedir;

 

  • Nitelikli personel desteğinden yararlanma şartlarını düzenleyen 4’üncü maddenin birinci fıkrasından “yatırım ve/veya işletme döneminde” ibaresi çıkarılmıştır.
  • Enerji desteğinden yararlanma şartlarını düzenleyen 7’nci maddeye “kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edildiği” ibaresi ilave edilmiştir.
  • Enerji desteği müracaat usul ve esaslarını düzenleyen 8’inci maddeye “Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yerinde tespit edildiğine ilişkin ekspertiz raporunun onaylanması ile yatırım harcamalarına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa gönderilmesi” şartları ilave edilmiştir.
  • Enerji desteği uygulama esaslarını düzenleyen 9’uncu maddenin birinci fıkrasına “kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edildiği” ibaresi ilave edilmiştir.
  • Sigorta primi işveren hissesi desteğine ilişkin 13’üncü maddesinde yer alan “yatırım döneminde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Diğer Hükümler kenar başlıklı 16’ncı maddesine şu fıkra eklenmiştir; “(4) 2016/9495 sayılı Kararın 12 nci maddesinin on altıncı fıkrası kapsamında değerlendirilebilecek araştırma ve geliştirme harcamaları, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun uygulamasına ve denetimine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği hükümleri esas alınarak belirlenir.”

 

28 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe giren ilgili Tebliğ’e ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200728-9.htm

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır. 


Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Consulta olarak sunduğumuz hizmetlere göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.