Dijital Süreç Dönüşümü


Bir kurumun performansının sürekli olarak iyileştirmesini sağlayan bir yönetim disiplini olan Süreç Yönetimi, kurumun iş süreçlerini keşfetmek, belgelemek, tasarlamak, analiz etmek ve optimize etmek için kullanan metotlar bütünüdür. Söz konusu metotları uygularken firmanın süreçlerini oluşturan bilgi ve belge gibi farklı kurumsal envanterlerinden hangileri ile çalışma yapılacağı belirlenerek, bu veriler ilgili birimlerden toplanarak kütüphaneleştirilir. Bu çalışma, süreç konvansiyonu belirleme çalışması olarak adlandırılır. Konvansiyon hem çalışma yapılacak envanterlerin oluşturulması hem de süreç modellerinin standartlaştırılması için önemli bir araçtır. Konvansiyona uygun olarak oluşturulan uçtan uca süreçlerle, kurum süreçleri ile ilgili bu verilerin birbiriyle olan ilişkileri haritalandırılır ve analiz edilir. 

Uçtan uca iş süreçlerinin bir araya gelerek oluşturduğu yapı içinde, her bir süreç unsurunun birbiriyle nasıl bir etkileşimde olduğunu anlamak karmaşık bir iştir. Hele de optimizasyon veya yalınlaştırma gibi hedeflerle süreç analiz çalışmaları gündeminizdeyse mevcut süreçler içindeki veri etkileşimi yanında, gelecek durumu yeniden tasarlanan süreçlerdeki bu değişikliklerin gerçekleşmesi halinde, değişmeyen süreçlerin nasıl etkileneceği gibi ikincil analizler de süreç analizi gündemine eklenir ki bu durumda, mevcut yapının analizi esnasında karşılaşılan karmaşıklık katlanarak artar. İşte tam bu noktada, iş süreçleri analitik çalışmalarının dijital bir platformda yürütülmesi, süreçlerin dijital ikizlerinin oluşturulması yardımınıza koşar.

İş Süreci Analitiği, karar vermeyi desteklemek için iş akışlarına uygulanabilecek yöntem ve araçların kümesidir. İster mevcut süreçlerinizdeki davranışlara odaklanın, isterseniz gelecekteki süreç davranışlarını tahmin etmeye çalışın, iş süreçleri analitiği geçmiş veri içindeki ilişkileri analiz ederek günümüz ve gelecekteki muhtemel eğilimleri tahminlemeyi hedefler. Tahminleme çalışmaları esnasında performans kriterlerini de dikkate alır.

Dijitalleşmenin şart olduğu bu yüzyılda, dijital iş süreçlerini optimize etmenin en iyi yolu, iş zekasını ve iş süreçleri analitiğini günlük yaşam döngüsüne dahil etmek ve çıktıları derhal mevcut akışlara yansıtarak kazanılan bilgileri devreye almaktır.

İş süreçleri analitiği, şirketlerin analitik çözümlerle daha fazla iş yapmalarına ve verilerle daha iyi bir müşteri yolculuğu ve müşteri deneyimi elde etmelerine yardımcı olur. Ayrıca, süreçlerin analizi ve analitiği, otomasyon, robotik süreç otomasyonu (RPA) ve yapay zekanın en doğru nerelerde kullanılacağını daha belirgin hale gelir.


 Dijital Süreç Dönüşümü


Süreçlerin Dijtalleşmesi ve İş Süreçleri Analitiği sayesinde,

• Süreçlerin dijital ikizleri ile kurumun farklı lokasyonlarındaki ve farklı birimleri arasında ortak bir dil ile iletişim kurulması sağlanır.
• Uçtan Uca Süreçler haritalandırılarak görsel modeller üzerinden iyileştirme fırsatlarının belirlenerek süreçlerin yalınlaştırılması sağlanır.
• Süreç darboğazlarının, süreç sapmalarının ve performans kaybının temel nedenlerini tespit edilir
• Süreçlerdeki zayıf noktaların analizi gelişir.
• İşlemleri daha verimli hale getirmek için süreç madenciliği yetkinlikleri gelişir.
• Kuruluş genelinde en iyi uygulama süreçleri ortaya çıkarılır.
• İş süreçliği analitiği sayesinde sağlanan proaktiflik ile kritik başarı faktörlerinin seyrine dair aktif bilgi sahibi olunur.
• Maliyetleri ve karmaşıklığı azaltmak için iş süreçleri ve bağımlılıklarına ilişkin öngörüler kuvvetlenir.
• Çalışanlar, süreç sahipleri ve yönetim için karar verme mekanizmaları daha sağlıklı hale gelir, daha iyi ve hızlı karar alınır.
• Çalışanlar arasındaki işbirliği yapılarını keşfedilir ve optimize edilir.

Çözüm Ortaklarımız


 The European House - Ambrosetti
 Software AG
 Pandea
 board
 UiPath
 Centric Software
 Alteryx
 Qlik
 Robusta
 Knowbe4
 Bilge Adam