Marka ve Pazarlama Yönetimi


Marka ve Pazarlama Yönetimi

Pazarlama genel tanım olarak “Müşteri gereksinimlerini karlı bir şekilde belirlemek, öngörmek ve yerine getirmekle sorumlu yönetim süreci” (Chartered Institute of Marketing, UK) şeklinde açıklanan, şirketlerin müşterileri ile olan ilişkisini analitik olarak ele alarak çeşitli aksiyonların alınması ve şirketin gelirine sürdürülebilir olarak artırılmasını sağlayan daldır. Bu stratejik fonksiyon, pek çok alt odak alanı barındırsa da tanımdaki müşteri gereksinimlerini belirleme, müşteri gereksinimlerini öngörme ve müşteri gereksinimlerini yerine getirme olarak birbirinin öncül aktivitesi olan 3 ana alanda incelenebilir:

1.      Müşteri Gereksinimlerini Belirleme (Müşteriyi Tanıma)

Odağına müşteriyi alarak ticari sonuçlar sağlamayı amaçlayan analitik bir alan olan pazarlamanın uygulama alanı oluşturabilmesi adına öncelikle odağı hakkında nitelikli ve analiz edilebilir veri elde etmesi ve bu verinin anlaşılabilir olarak paydaşlar arası iletişimini sağlaması gerekmektedir. Buradaki veri değerlendirmesi pazar hakkında genel veri toplanmasından, müşterinin sesine, iş süreçlerinde müşteriye dokunan noktaların takibi ve yönetiminden, müşterinin doğrudan/dolaylı olarak bıraktığı izlerin anlamlandırılmasına kadar geniş bir perspektifte düşünülebilmektedir. Anlamlı sonuçlar ise müşteri profil/ segment/ personalarının şirket adına tanımlanması, müşteri hakkında veri toplanan ve toplanabilecek noktaların netleştirilmesi ve takiben alınabilecek aksiyonlara ışık tutulabilmesi, pazarın bulunduğu ve ilerlediği yön ile ilgili nitelikli ön bilgilerin kurumsal hafızaya kazandırılması olarak sayılmaktadır.

·        Marka Algı Araştırması

·        Pazar Araştırması

·        Müşteri Segmentasyonu

·        Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

·        Müşteri Süreçlerinin Yapılandırılması

gibi konular müşteriyi tanıma alanında yapılan başlıca proje başlıkları olarak öne çıkmaktadır.

2.      Müşteri Gereksinimlerini Öngörme (Analitik Pazarlama)

Müşteri gereksinimlerini belirleme ve yerine getirme konuları arasında köprü işlevi gören bir alan olarak da görülebilecek analitik pazarlama, sağlıklı şekilde toplanan pazarlama verilerinin çapraz analizler yapılabilecek şekilde farklı kaynaklı veriler ile konsolide değerlendirilmesi ve daha da önemlisi ileriye dönük olarak nasıl bir değişim göstereceğinin tahminlenmesi olarak tanımlanabilir. Bu alanda sadece tahminleme yöntemleri değil, aynı zamanda iyi kurgulanmış bir sistem mimarisi ve ileri analiz araçlarının gerekliliği öne çıkmaktadır.

·        İş Zekası Entegrasyonu

·        İleri Veri Analizi ve Tahminleme

gibi konular analitik pazarlama alanında yapılan başlıca proje başlıkları olarak öne çıkmaktadır.

3.      Müşteri Gereksinimlerini Yerine Getirme (Pazarlama Stratejisi)

Pazarlama stratejisi konusunda yaygın olarak bilinen 4P (Product, Price, Place, Promotion) yaklaşımı bugün 6-7-8P gibi farklı genişlemelerle yeniden yorumlanmaktadır. Pazarlama stratejisine yaklaşımlar farklı şekillerde yorumlansa da, aşikar olan günümüz dünyasında ürün, fiyat, yer ve tanıtım gibi temel kavramlarının anlamlarının değiştiği ve genişlediğidir. Artık;

Ø  Ürünler/hizmetlerin, yaratılan ve algılanan değer,

Ø  Tutarsal bir fiyatın, bir değere karşılık gelen dinamik bir değişken olarak fiyat,

Ø  Fiziksel ulaşılabilirliğin, çoklu kanal/kanallar (omnichannel) arası yapılanması,

Ø  Promosyon ve tanıtımın, müşteri ile bağ kurma ve müşteriyi dönüştürme,

olarak değiştiği gözlemlenmekte ve “P” sayısını artıran (people, process, physical environment, productivity, ...) yeni konu başlıkları bu değişim ve dönüşüm sonucunda şekillenmektedir.

·        Ürün-Pazar Uyumu

·        Değer Bazlı / Dinamik Fiyatlandırma

·        Çoklu Kanal Yönetimi

·        Marka Stratejisi

·        Hedef Pazara Giriş Stratejisi

·        Kampanya Yönetimi

·        Müşteri Deneyimi Stratejisi

·        Pazarlama Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması

gibi konular pazarlama stratejisi alanında yapılan başlıca proje başlıkları olarak öne çıkmaktadır.

Consulta olarak uzmanlık alanlarımızın başında gelen markalaşma ve pazarlama yönetiminin pek çok kapsamlı alanında, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik metodolojilerimiz ve teknolojik çözümlerimiz ile bu alanda çeşitli sektörlerde gerçekleştirdiğimiz proje tecrübemizle müşterilerimizin stratejik ihtiyaçlarına çözüm olmaya devam etmekteyiz.


 

 

Çözüm Ortaklarımız


software ag
board
INNA
ambrosettı
Bilge Adam
Ui Path
Centric Software
Alteryx
Qlik

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Consulta olarak sunduğumuz hizmetlere göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.