Marka ve Pazarlama Yönetimi


Pazarlama Yönetimi
Pazarlama genel tanım olarak “Müşteri gereksinimlerini karlı bir şekilde belirlemek, öngörmek ve yerine getirmekle sorumlu yönetim süreci” (Chartered Institute of Marketing, UK) şeklinde açıklanan, şirketlerin müşterileri ile olan ilişkisini analitik olarak ele alarak çeşitli aksiyonların alınması ve şirketin gelirine sürdürülebilir olarak artırılmasını sağlayan daldır. Bu stratejik fonksiyon, pek çok alt odak alanı barındırsa da tanımdaki müşteri gereksinimlerini belirleme, müşteri gereksinimlerini öngörme, markalaşma ve müşteri gereksinimlerini yerine getirme olarak genişletilmiş olarak birbirinin öncül aktivitesi olan 4 ana alanda incelenebilir:

1. Müşteri Gereksinimlerini Belirleme (Müşteriyi Tanıma)
Odağına müşteriyi alarak ticari sonuçlar sağlamayı amaçlayan analitik bir alan olan pazarlamanın uygulama alanı oluşturabilmesi adına öncelikle odağı hakkında nitelikli ve analiz edilebilir veri elde etmesi ve bu verinin anlaşılabilir olarak paydaşlar arası iletişimini sağlaması gerekmektedir. Buradaki veri değerlendirmesi pazar hakkında genel veri toplanmasından, müşterinin sesine, iş süreçlerinde müşteriye dokunan noktaların takibi ve yönetiminden, müşterinin doğrudan/dolaylı olarak bıraktığı izlerin anlamlandırılmasına kadar geniş bir perspektifte düşünülebilir. Anlamlı sonuçlar ise müşteri profil/ segment/ personalarının şirket adına tanımlanması, müşteri hakkında veri toplanan ve toplanabilecek noktaların netleştirilmesi ve takiben alınabilecek aksiyonlara ışık tutulabilmesi, pazarın bulunduğu ve ilerlediği yön ile ilgili nitelikli ön bilgilerin kurumsal hafızaya kazandırılması olarak sayılabilir.

• Marka Algı Araştırması
• Pazar Araştırması
• Müşteri Segmentasyonu
• Müşteril İlişkileri Yönetimi (CRM)
• Müşteri Süreçlerinin Yapılandırılması

gibi konular müşteriyi tanıma alanında yapılan başlıca proje başlıkları olarak öne çıkmaktadır.

2. Müşteri Gereksinimlerini Öngörme (Analitik Pazarlama)

Müşteri gereksinimlerini belirlemeyi geleceğe bağlama ve yönlendirme işlevi gören bir alan olarak da görülebilecek analitik pazarlama, sağlıklı şekilde toplanan pazarlama verilerinin çapraz analizler yapılabilecek şekilde farklı kaynaklı veriler ile konsolide değerlendirilmesi, daha da önemlisi ileriye dönük olarak nasıl bir değişim göstereceğinin tahminlenmesi olarak tanımlanabilir. Bu alanda sadece tahminleme yöntemleri değil, aynı zamanda iyi kurgulanmış bir sistem mimarisi ve ileri analiz araçlarının gerekliliği öne çıkmaktadır.

• İş Zekası Entegrasyonu
• İleri Veri Analizi ve Tahminleme
gibi konular analitik pazarlama alanında yapılan başlıca proje başlıkları olarak öne çıkmaktadır.

3. Markalaşma (Marka Stratejisi)

Müşteri gereksinimlerini yerine getirme adına aksiyon alması kadar bunun nasıl bir çatı altında desteklenerek yapılacağı da önemli bir konudur. Markalaşma bir ürün, hizmet, kurum veya kişinin varlığını devam ettirmesi (satış, karlılık, tercih, oy, destek) ve uzun vadede sürdürülebilir kılmasını (rekabet, sosyal varlığı pekiştirme, varlığı tehdit edebilecek riskleri bertaraf etme)  desteklemek amacıyla oluşturduğu soyut kavramdır. Bu soyut kavram müşteri gereksinimlerini yerine getirme aşamasının aksine müşteri/hedef kitlesinde markalaşmak isteyen ürün, hizmet, kurum veya kişinin ihtiyaçlarını ve duruşunu gözetmektedir. Bu açıdan farklılık gösterse de markalaşma ve marka stratejisi geliştirme konusu da müşteri gereksinimlerini belirlemeyi (müşteriyi tanıma) gerektirmektedir. Müşteri tanınmadan onun tercih edeceği marka olmaya çalışmak, öngörülemezliği de beraberinde getirebilmektedir. Marka stratejisi doğru konumlanmadan, uygun marka vaadine, anlamlı ve farklılaşan değer önerisinden tutarlı ve anlaşılır marka kimliğine kadar önemli bileşenlerin oluşturulmasını gerektirmektedir. Bu bileşenleri doğru oluşturmak, soyut marka kavramının müşteri nezdinde görünen yüzü, duyulan sesi ve harekete geçirilen duyguları olarak karşılık bulacak ve pazarlama stratejilerinin güçlü sinerjiler ile uygulanmasında kritik bir destek mekanizması oluşturacaktır.

4. Müşteri Gereksinimlerini Yerine Getirme (Pazarlama Stratejisi)

Pazarlama stratejisi konusunda yaygın olarak bilinen 4P (Product, Price, Place, Promotion) yaklaşımı bugün 6-7-8P gibi farklı genişlemelerle yeniden yorumlanmaktadır. Pazarlama stratejisine yaklaşımlar farklı şekillerde yorumlansa da, aşikar olan günümüz dünyasında ürün, fiyat, yer ve tanıtım gibi temel kavramlarının anlamlarının değiştiği ve genişlediğidir. Artık;
 Ürünler/hizmetlerin, yaratılan ve algılanan değer,
 Tutarsal bir fiyatın, bir değere karşılık gelen dinamik bir değişken olarak fiyat,
 Fiziksel ulaşılabilirliğin, çoklu kanal/kanallar (omnichannel) arası yapılanması,
 Promosyon ve tanıtımın, müşteri ile bağ kurma ve müşteriyi dönüştürme,
olarak değiştiği gözlemlenmekte ve “P” sayısını artıran (people, process, physical environment, productivity, ...) yeni konu başlıkları bu değişim ve dönüşüm sonucunda şekillenmektedir. 

• Ürün-Pazar Uyumu
• Değer Bazlı / Dinamik Fiyatlandırma
• Çoklu Kanal Yönetimi
• Uluslararası Büyüme Stratejisi
• Kampanya Yönetimi
• Müşteri Deneyimi Stratejisi
• Pazarlama Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması

gibi konular pazarlama stratejisi alanında yapılan başlıca proje başlıkları olarak öne çıkmaktadır.
Consulta olarak uzmanlık alanlarımızın başında gelen markalaşma ve pazarlama yönetiminin pek çok kapsamlı alanında, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik metodolojilerimiz ve teknolojik çözümlerimiz ile bu alanda çeşitli sektörlerde gerçekleştirdiğimiz proje tecrübemizle müşterilerimizin stratejik ihtiyaçlarına çözüm olmaya devam etmekteyiz.

Çözüm Ortaklarımız


The European House - Ambrosetti
Software AG
Pandea
board
UiPath
Centric Software
Alteryx
Qlik
Robusta
Knowbe4
Bilge Adam