Sepet Analizi ve Up Sell/Cross Sell


Sepet analizi, müşterilerin alışveriş davranışlarını analiz ederek ileriye dönük öngörülerde bulunmak için sıkça kullanılan bir yöntemdir. Sepet analizinden yola çıkarak şirketler; doğrudan pazarlama, sadakat uygulamaları, kampanya yönetimi vb. uygulamalarla satışlarındaki büyümeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Müşteriler tarafından yapılan satın alımların birçoğu belirli amaçlarla ve belirli dürtülerle yapılmaktadır. Bu dürtüleri, etkilerini ve etkilendikleri olayları, satın alımın müşteri bazlı davranış modelini analitik yöntemlerle anlık ve sürekli olarak incelemek, bunlardan içgörüler oluşturmak ve bunları ilişkilendirerek müşterilere doğru zamanda, doğru yerde, doğru alışveriş davranışını sergiletmeye yönelik aksiyonları tasarlamak öncelikli hedef olmalıdır.

Şirketler için yeni müşteri edinmek maliyetli bir süreçtir. Bu nedenle şirketler, mevcut müşterileri ile gelir artışı sağlama yolunu tercih etmektedirler. Mevcut müşterilerle gelir sağlamak için ise sepet analizi kullanılan en iyi analitik yoldur.

Consulta Yönetim ve Teknoloji Danışmanlığının analitik çözümleri ile şirketlerin mevcut veri tabanları üzerinden müşteri davranış kalıpları belirlenerek görsel ve anlık aksiyona yönelik tanımlamalar yapılabilmektedir.

Analitik çözümlerle sepet analizinin yapılması ile şirketlerin elde edeceği faydalar;

• Upsell/cross sell ile müşteri bazlı gelirlerin artırılması
• Doğrudan pazarlama
• Sadakat programları
• Ürün yerleştirme/Ürün dağılımı
• Müşteri bazlı kampanya

Çözüm Ortaklarımız


The European House - Ambrosetti
Software AG
Pandea
board
UiPath
Centric Software
Alteryx
Qlik
Robusta
Knowbe4
Bilge Adam