Sistem Entegrasyonu


Günümüzde kurumların sistem entegrasyonlarını bir bütün olarak ve verimli bir şekilde yönetebilmesi, BT yöneticileri için önemli bir problemdir. Bu problem doğru çözülemediğinde hem kurumun hedefleri ile BT arasında uyumluluk sorunları oluşması hem de geliştirici ekiplerin motivasyonunu kaybetmesi olasıdır. Bu yazımızda temel sistem entegrasyonu problemlerinin nasıl üstesinden gelinebileceğinden bahsedeceğiz.

Bazı organizasyonlarda sistem entegrasyonlarının çözümü için API yaklaşımı kullanılmaktadır. Ancak API yaklaşımının yeterince yaygın olmayışından hareketle, yüksek katma değerli entegrasyon çözümlerinin yeterince benimsenmediğini düşünebiliriz. Teknik ekipler, yeni yaklaşımları kullanmaya eğilim göstermekte olsa da, yaklaşımın kurumun vizyonu ve misyonu ile uyumluluğunu gözetmek önemlidir. Aksi durumda BT ve iş ekiplerinin ortak hedeflere ulaşmasında aksaklıklar yaşanabilmektedir.

Sistem entegrasyonlarının çözümünde, iş birimleri, BT yatırımları ve sonuçları arasındaki ilişkiyi gözetirken, BT ekipleri, BT projelerinin sağlığı açısından takip edilmesi gereken metrikleri bilmektedir. Bu nedenle, iş birimleri ile BT yöneticilerinin entegrasyon çözümlerinin değeri konusunda mutabık kalabilmesi gerekmektedir. Ancak bu mutabakatı sağlamak, gerçek sonuçların gözlemlenebileceği pratiklerin kolay ulaşılamaması ya da bu alanda herkesçe kabul edilen katma değer tanımlarının olmaması nedeniyle zor olabilmektedir.

Sistem Entegrasyonu Çözümlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Birbirinden farklı programlama dillerinde geliştirilmiş servislerin ve farklı teknolojilerinin entegrasyonu, birçok avantajın yanında bazı zorluklar da getirmektedir. Örneğin, veri erişilebilirliği, siber güvenlik, maliyetler, ölçeklenebilirlik, esnek ve güçlü network altyapısı, sistemlerin erişilebilirliği gibi konular da entegrasyon çözümleri kapsamında değerlendirilmelidir.


  • Farklı iş birimlerinin farklı bakış açıları. Her ekibin kendi sorumluluğu ve iş tanımı vardır ve bunları yerine getirmek için farklı sistemler veya uygulamalar kullanmaktadır. Entegrasyon çözümü, bu farklı bakış açıları için bir yönetilebilirlik sağlamalıdır. Örneğin farklı ekiplerin ihtiyacını karşılamak için verinin erişilebilir ve kullanışlı olması gibi.


  • Monolitik (Yekpâre) sistemler. Bir çok organizasyon, gelenekselleşmiş tekil mimariye sahip uygulamalar kullanmaktadır. Tekil mimariye sahip uygulamalar, dış sistemlerden soyutlanmış ancak kendi içinde giriftleşmiş yapılara sahip olduğu için, değiştirilmesi kolay olmamaktadır.


  • Doğru aracı seçmek. Doğru entegrasyon aracı kullanıldığında entegrasyonların geliştirilme hızı, maliyetleri ve fonksiyonaliteler açısından önemli farklar oluşabilmektedir. Günümüzde doğru entegrasyon aracı belirlenirken, bulut uygulamalar ile entegrasyon ve bulut desteği önemli bir faktördür. Belirlenen çözüm, bulut uygulamalar ile yerel uygulamalar arası entegrasyon ihtiyacını da çözebilmelidir.


  • Ölçeklenebilirlik. Entegrasyon çözümünüzün yalnızca günümüzün entegrasyon ihtiyaçlarını karşılayacak ölçekte olması yeterli değildir. Aynı zamanda gelecekte karşılaşılması muhtemel gereksinimler ve fırsatlar için de ölçeklenebilir olmalıdır. Tekrar kullanılabilirlik desteği ve artan performans ihtiyaçlarınıza cevap vermesi gerekmektedir.

Çözüm Ortaklarımız


 The European House - Ambrosetti
 Software AG
 Pandea
 board
 UiPath
 Centric Software
 Alteryx
 Qlik
 Robusta
 Knowbe4
 Bilge Adam