Stok Seviyesi Optimizasyonu


Gelişen teknolojinin getirdiği müşteri taleplerindeki değişimler ve globalleşme ile birlikte günümüzde rekabet oldukça artmıştır. Oluşan rekabet şartlarında karlı çıkan taraf olmak ve varlıklarını sürdürebilmek isteyen şirketler, hem artan müşteri beklentilerini karşılayabilmek hem de maliyetlerini azaltabilmek için bir arayış içerisine girmişlerdir. Bu arayışın ulaştığı birçok gelişim alanı mevcuttur. Stok optimizasyonu bu amaçlara ulaşmakta kullanılacak olan en önemli araçlardan biridir. En iyi stok optimizasyon sistemi ise işletmenin hedeflerine göre ihtiyacı karşılayacak şekilde ne eksik ne fazla dengeli bir stok bulundurmayı gerçekleştirebilmektir.     

Tedarik zinciri planlama sürecindeki verimsizlikler nedeniyle;
• Yüksek ve yanlış stoklar,
• Acil siparişler,
• Operasyonel verimsizlikler,
• Düşük kapasite kullanımı,
• Değişken temin süreleri,
• Tahmin sapmaları,
• Duruş ve arızalar,

gibi semptomların ortaya çıktığı görülebilmektedir. Yukarıdaki sorunları stok seviyesi optimizasyonunu devreye sokularak çözebilir ve tedarik zinciri operasyonları daha verimli ve planlı yönetilebilirsiniz.
Stok optimizasyonu nedir?
Stok optimizasyonu, talepleri karşılamak ve aynı zamanda toplam stok maliyetlerini minimize etmek olarak tanımlanabilir.

Şirketin lojistik operasyonları, depolama ve üretim süreçleri boyunca oluşacak stokların miktarının ve türlerinin zaman doğrultusunda belirlenmesi stok seviyesi optimizasyonunun başlıca konusudur.
Stok seviyesi optimizasyonu sırasında dikkate alınması gereken önemli unsurlar bulunmaktadır. Üretim, depolama ve lojistik operasyonları süreçlerine özgü kısıtlar, hedefler, kapasiteler ve maliyetler stok seviyesi optimizasyonu yapılırken göz önünde bulundurulmalıdır.

Rekabet avantajı elde etmek istiyorsanız, verimli envanter yönetimi ve talep planlaması kesinlikle önemlidir. Stok tutma maliyeti çok hızlı bir şekilde kar haline gelebilir. Consulta, tüm tedarik zinciriniz için envanter seviyelerini optimize etmek için kanıtlanmış yöntemler uygulayabilir. Sonuç olarak çok daha etkili ve daha karlı olursunuz.

Çözüm Ortaklarımız


The European House - Ambrosetti
Software AG
Pandea
board
UiPath
Centric Software
Alteryx
Qlik
Robusta
Knowbe4
Bilge Adam