Süreç Yönetimi


Günümüzde rekabetçi ve değişime ayak uydurabilen şirketler, fonksiyonel yönetim anlayışından uzaklaşarak, stratejilerini uçtan uça süreçlerle hayata geçiren organizasyonlara dönüşmektedir. 

Müşterilerin, iyi tasarlanmamış iş süreçleri nedeniyle bir firma ile iş yapmayı bırakma olasılıkları kötü ürün ya da hizmet nedeniyle bırakma olasılıklarından beş kat daha fazladır. Ürün ve hizmetlerde farklılaşmanın yanı sıra, optimize edilmiş ve dijitalleşmiş iş süreçleri ile farklılaşmak da dijital çağın bir geri olarak inovatif şirketler tarafından tercih edilmektedir.

Süreç mühendisliği; iş süreçlerinin haritalanması, uçtan uça süreçlerin analiz edilmesi,  iyileştirme alanlarının keşfedilmesi ile şirket stratejileri ile uyumlu ve verimli çalışan süreçlerin yeniden tasarlanması, sürekli iyileşme yaklaşımı ile süreç performans göstergelerinin düzenli izlenmesi ve geliştirmenin faaliyetlerinin hayata geçirilmesini kapsayan bir çevrimdir. 


Süreç mühendisliği çalışmaları ile kurumların mevcut ve yeni bilgi ve kaynaklarını daha etkin, daha verimli, daha uyumlu ve daha yüksek kapasitede faaliyet göstermeleri hedeflenmektedir. Süreç çalışmaları, şirket stratejileri, kurum kültürü ve organizasyon ile uyumlu şekilde değişiklik yönetimi metedolojileri uygulanarak ve süreç yönetişim modeli tasarlanarak hayata geçirildiğinde sürdürülebilir olmaktadır. 

Consulta olarak, uçtan uca süreç yönetimi yaklaşımı ile, kurumların tüm birimlerinin bütünleşik bir yapıda stratejik hedeflere yönelik çalışmasını, süreçlerinin buna göre iyileştirilmesine, tekrarlı işlerden ve darboğazlarından kurtulmasına yardımcı olmakta, kurumların kaynaklarını en verimli şekilde iş planlarına uygun çalışmasına destek olmaktayız.

Süreç Keşfi

Kurumların organizasyonlarındaki birimlerle görüşmeler gerçekleştirirek kurumun tüm faalliyetlerini hayata geçirmek için yürüttüğü süreçleri belirleyerek süreç envanterini hiyerarşik olarak oluşturuyoruz. 

Süreç Önceliklendirme

Kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda kritik olan süreçleri belirliyor,  MOSCOW tekniğine göre önceliklendiriyoruz. Hızlı kazanımlar belirleyerek süreç çalışmalarını organizasyonda yaygınlaştırılmasını destekliyoruz. 

Süreç Analizi

Süreç Analitik Çalıştayı ile süreçlerde farklı birimler tarafından analiz edilmek istenen roller, pozisyonlar, sistemler, dokümanlar, anahtar performans göstergeleri ve risk gibi analiz edilmek istenen kurumsal varlıkları belirliyoruz. 

Süreç Modelleme

Süreç modelleme çalıştayları ile süreç paydaşlarının katılımı ile süreçte analiz edilmek istenen tüm kurumsal varlıklarla süreçler modellenmekte ve süreçlerdeki iyileştirme fırsatları keşfedilmektedir. Çalıştaylarla birimler arası iletişimin artmasını sağlıyoruz.  Süreçlerin modeller sayesinde görünürlüğün arttırılması ile izlenebilir ve ölçülebilir hale getiriyoruz.

Süreç İyileştirme

Süreç modelleme çalıştaylarında süreçlerde fark edilen iyileştirme önerileri operasyonel, dijitalleşme, otomasyon, organizasyonel gelişim olarak sınıflandırarak önceliklendiriyor ve iyileştirme önerilerine ile ilişkili aksiyonları belirliyoruz.

Süreç Tasarımı

Modellenen süreçler üzerinde tespit edilen darboğazlar, tekrarlı yapılan işler, çoklu onaylar, yeniden yapılması gereken işler ya da manuel yapılan işler nedeniyle yaşanan performans kayıpları, risklerin önlenmesi ve sürecin daha verimli çalışması için süreçleri  paydaşları ile yeniden tasarlıyoruz. 

Süreç Optimizasyonu

Süreç optimizasyonuna yukarıdan aşağıya bir bakış açısıyla en kritik noktalardan başlanması, iyileştirme çabalarının sonuçlarının hızlı bir şekilde alınmasını ve bütün şirkete dokunulmasını sağlayacaktır. Süreçlerde analiz edilen tüm varlıklara ilişkin veriler izlenerek, sektöre özel en iyi uygulamalar ve endüstri standartları ışığında müşteriye özel süreç optmizasyonları öneriyoruz.  Süreç optimizasyonu ile sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürünün organizasyonda yayınlaştırılmasını sağlıyoruz. Çözüm Ortaklarımız


software ag
board
INNA
ambrosettı
Bilge Adam
Ui Path
Centric Software
Alteryx
Qlik