Satış Operasyon PlanlamaTedarik Zinciri ve Satış birimleri arasındaki süreç, rol ve sorumlulukların net olmaması; bu birimlerin birbirleriyle uyumlu olmayan hedefleri takip etmelerine ve talep ile tedarik arasındaki makasın açılması sonucunu doğurmaktadır.
Pazar talebi ve tedarik planının dengeli bir şekilde kurgulanamadığı durumlar; 

  • Stok akışının yavaşlamasına ve karlılığın düşmesine,
  • Talep ile uyumlu tedarik sağlanamamasından dolayı yok satışlara,
  • Müşteri hizmet seviyesindeki düşüşlerin marka algısına olumsuz yansımasına neden olmaktadır.


Satış ve Operasyon Planlama (S&OP) süreci ile, orta ve uzun vadede oluşacak talep öngörülebilir ve bu doğrultuda sağlanabilecek tedarik dengelenebilir. S&OP müşteri yönetimi stratejilerini ve karlılığı da göz önünde bulunduran sistematik bir planlama sürecidir. S&OP sürecinin teknik getirilerinin yanı sıra, aylık toplantılar ve birlikte sürdürülen süreçler ile pazarlama, satış ve tedarik zinciri arasındaki silolar ortadan kaldırılır.

  • Müşteri hizmet seviyesinin artışı ve stok seviyelerinin düşürülmesi sonucu artan karlılık ve tedarik zinciri performansı,
  • Tüm birimleri kapsayan, ürün grubu bazında arz ve talebi dengeleyecek ortak bir planın oluşması,
  • Mevcut/yeni ürün taleplerinin etkin şekilde planlanarak, kapasitenin optimize edilmesi ve bölümler arası işbirliğinin arttırılması,
  • Farklı birimlerin aynı hedeflere odaklanmasını sağlayan ortak performans göstergelerinin sürekli olarak takip edilmesi sağlanır. 


Consulta Strateji ve Analitik ekipleri olarak, müşterilerimize S&OP sürecine yönelik olgunluk seviyesi analizi, süreç tasarımı, uygulama ve takip konularında destek vermekteyiz.

Çözüm Ortaklarımız


 The European House - Ambrosetti
 Software AG
 Pandea
 board
 UiPath
 Centric Software
 Alteryx
 Qlik
 Robusta
 Knowbe4
 Bilge Adam