Satış Operasyon PlanlamaTedarik Zinciri ve Satış birimleri arasındaki süreç, rol ve sorumlulukların net olmaması; bu birimlerin birbirleriyle uyumlu olmayan hedefleri takip etmelerine ve talep ile tedarik arasındaki makasın açılması sonucunu doğurmaktadır.
Pazar talebi ve tedarik planının dengeli bir şekilde kurgulanamadığı durumlar; 

  • Stok akışının yavaşlamasına ve karlılığın düşmesine,
  • Talep ile uyumlu tedarik sağlanamamasından dolayı yok satışlara,
  • Müşteri hizmet seviyesindeki düşüşlerin marka algısına olumsuz yansımasına neden olmaktadır.


Satış ve Operasyon Planlama (S&OP) süreci ile, orta ve uzun vadede oluşacak talep öngörülebilir ve bu doğrultuda sağlanabilecek tedarik dengelenebilir. S&OP müşteri yönetimi stratejilerini ve karlılığı da göz önünde bulunduran sistematik bir planlama sürecidir. S&OP sürecinin teknik getirilerinin yanı sıra, aylık toplantılar ve birlikte sürdürülen süreçler ile pazarlama, satış ve tedarik zinciri arasındaki silolar ortadan kaldırılır.

  • Müşteri hizmet seviyesinin artışı ve stok seviyelerinin düşürülmesi sonucu artan karlılık ve tedarik zinciri performansı,
  • Tüm birimleri kapsayan, ürün grubu bazında arz ve talebi dengeleyecek ortak bir planın oluşması,
  • Mevcut/yeni ürün taleplerinin etkin şekilde planlanarak, kapasitenin optimize edilmesi ve bölümler arası işbirliğinin arttırılması,
  • Farklı birimlerin aynı hedeflere odaklanmasını sağlayan ortak performans göstergelerinin sürekli olarak takip edilmesi sağlanır. 


Consulta Strateji ve Analitik ekipleri olarak, müşterilerimize S&OP sürecine yönelik olgunluk seviyesi analizi, süreç tasarımı, uygulama ve takip konularında destek vermekteyiz.

Çözüm Ortaklarımız


software ag
board
INNA
ambrosettı
Bilge Adam
Ui Path
Centric Software
Alteryx
Qlik

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Consulta olarak sunduğumuz hizmetlere göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.