Turquality Hazırlık ve Kurumsal Gelişim


Turquality Programı, şirketlerin kurumsal alt yapısını güçlendirmek, global marka gelişimine destek olarak ülke ihracatını artırmak, yurt içinde ve yurt dışında marka bilinirliği sağlayarak “Türk Malı” algısını kuvvetlendirmek misyonu ile 2004 yılından itibaren çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Programa, B2B veya B2C farketmeksizin tekstil, hazır giyim, hızlı ve dayanıklı tüketim, mobilyacılık, elektronik, gastronomi, lojistik, konaklama ve turizm gibi birçok sektörde mamul ve hizmet pazarlaması yapan işletmeler başvurabilmektedir. 

Turquality Programı, işletmeleri;

 • Hissedar ve üst yönetimlerinin vizyonlarını geliştirmek, 
 • Markalaşma sürecini ve uluslararası rekabet düzeyini desteklemek, 
 • Stratejilerinin oluşturulmasında kullanılmak üzere pazar istihbaratı sağlamak,
 • Kurumsal strateji ve operasyonel planların oluşturulmasını tetiklemek,
 • Değişimi sağlayacak yöneticileri eğitmek,
 • Kurumsal yapılanmaya ilişkin tüm süreçler için finansal destek sağlamak,
 • Yeni pazar ve segmentlere girmek için uluslararası bağlantılar kurmak,

gibi farklı alanlarda finansal olarak destekleyen dünyanın en kapsamlı marka teşvik programıdır. Destek kalemlerinin arasında örnek olarak aşağıdaki maddeler sayılabilir;

 • Yurtdışına ilişkin tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi, 
 • Yurtdışı Birimlere İlişkin giderlerin desteklenmesi, 
 • Franchise destekleri, 
 • Kurumsal danışmanlık ve yazılım lisans destekleri, 
 • Yurtdışına ilişkin lokasyon araştırması, hukuk ve belediye, vb. giderlere ilişkin destekler, 
 • Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik alınan sertifikasyonlara ilişkin destekler, 
 • Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tescil harcamalarına ilişkin destekler
 • Moda/Endüstriyel Ürün Tasarımcısı, Ürün Geliştirme Uzmanları ile Aşçı/Şef Giderlerinin Desteklenmesi

Global anlamda başarılı Türk markaları yaratmak vizyonu ile yola çıkan programın içinde yer almak sadece alınan teşvikler ve finansal destek açısından değil, şirketlerin kurumsal anlamda gelişmeleri, çalışanların buna paralel olarak kendilerini geliştirmeleri ve Turquality Program üyeleri network’ü içinde bulunmak açısından da son derece önemlidir.  

Bu kapsamda işletme açısından, Turquality Programı’nın devamlı bir iyileşme ve gelişim için bir fırsat olarak görülmesi ve şirkette Turquality Programı’ndan sorumlu Değişim ve Gelişim liderlerinin yer alması sürecin etkin işlemesi ve başarılı ilerleyebilmesi için önem taşımaktadır. 

Consulta olarak kurumsal gelişim ve uluslararası markalaşma yolunda önemli bir vizyon olan Turquality yolculuğunda firmaların Denetime Hazırlık, Stratejik İş Planının Oluşturulması ve Turquality Programı sonrasında Gelişim Yol Haritasındaki projelerinin uygulanmasında destek olmaktayız. 

Bu süreçte Consulta olarak sadece işletmenizi Turquality Programına hazırlamıyoruz, işletmenizin vizyon ve stratejileri doğrultusunda kurumsal gelişim ihtiyaçlarınızı anlayarak kurumsallaşma çabalarınızda uzun vadeli olarak sizinle beraber çalışıyoruz. 

Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar ilk olarak farklı finansal, operasyonel, sistemsel ve organizasyonel olmak üzere farklı etkinlik alanlarında işletmenizin mevcut durumunu değerlendirmek, güçlü ve gelişime açık yanlarınızı tespit ederek organizasyonel, yetkinliksel ve süreçsel kriterleri içeren bir gelişim yol haritası oluşturmaktır. Tüm paydaşların mutabakatı ile oluşturulan yol haritasının gerçekleştirilmesinde Consulta olarak koçluk, eğitim, proje yönetim gibi farklı perspektiflerde yaptığımız çalışmalarla üst yönetiminizin ile farklı departman ve seviyelerdeki çalışanlarınızın gelişimini destekliyoruz.

Özet olarak Turquality Programı, kurumsallaşma ve markalaşma konusunda sağlam adımlarla ve hızla ilerlemek isteyen işletmeler için önemli bir fırsat ve motivasyon kaynağıdır. Bu fırsattan en üst düzeyde faydalanabilmeniz için de yıllar içinde farklı ölçeklerdeki birçok işletmede edindiğimiz Turquality deneyimini yönetim danışmanlığı misyonu ile sizlere sunmaktayız.

Consulta turquality referanslar

Çözüm Ortaklarımız


 The European House - Ambrosetti
 Software AG
 Pandea
 board
 UiPath
 Centric Software
 Alteryx
 Qlik
 Robusta
 Knowbe4
 Bilge Adam