Ürün Geliştirme ve İnovasyonMüşteri beklentilerinin arttığı, rekabetin yoğunlaştığı günümüzde, şirketlerin hızlı pazar koşullarına uyum sağlaması gerekmektedir. Yeni ürün ve hizmetlerin etkin bir şekilde pazara sunulması kadar, mevcut ürün ve hizmet gamının yaşam döngülerinin verimli bir şekilde yönetilmesi de büyümeyi desteklemektedir.

Consulta metodolojisi ile şirketler yenilikçiliği sadece yeni ürün geliştirme ile kısıtlı tutmamakta, iç ve dış iş süreçlerini bütünsel olarak ele almaktadır. Sürecin tamamının optimize edilmesi ile birlikte maliyet, risk ve zaman minimize edilerek inovasyon ve kalite en üst düzeye çıkartılmaktadır. 

Consulta olarak ürün geliştirme ve inovasyonu üç temelli bir sistem olarak görüyoruz; büyüme ve değerin yönünü gösteren strateji, bu doğrultuda oluşturulmuş süreçler ve stratejilerin ve süreçlerin uygulanmasına yönelik ihtiyaçları karşılayan araç ve yetkinlikleri içeren bir altyapı.

Amaçlarla Stratejiye Odaklan

Global trendleri, pazarı, rakip faaliyetleri inceleyerek şirketin satış ve operasyonel analizlerini gerçekleştirilerek kurumun büyüme amaçları doğrultusunda ürün geliştirme amaçlarını ve stratejilerini belirliyoruz. Şirketin faaliyet gösterdiği pazarların detaylı analizleri sonucunda ürün geliştirme ve ürün portföy stratejilerini hedef pazar bazında detaylandırıyor ve kurumsal yol haritası hazırlıyoruz.

Süreçleri Optimize Et

Araştırmadan fikirlerin toplanmasına, kavram geliştirmeden tasarıma, ürünün prototiplerinin hazırlanmasından üretime geçişe kadar olan tüm süreçlerin analiz edilmesi, iyileştirme alanlarının belirlenmesi ve stratejileri destekleyecek şekilde yeniden kurgulanmasını sağlıyoruz. Üretimden perakendeye farklı sektörler için konu uzmanı danışmanlarımız ile sektör dinamiklerini ve en iyi uygulamaları içeren çözümleri geliştiriyoruz. Ürün geliştirme performansını takip etmek amacıyla hem geliştirilen ürüne hem de sürece yönelik metriklerin belirlenmesini, ölçülmesini ve takip edilmesini sağlıyoruz. 

Sistemsel ve Organizasyonel Altyapıyı Kur

Ürün yaşam döngüsünün (PLM) uçtan uca takip edilmesini ve optimize edilmesi gerçekleştiriyoruz. Organizasyondaki yetkinliklerin geliştirilmesi, sistemlerin kurulması ve altyapının oluşturulması konularında müşterilerimize yardımcı oluyoruz.


Çözüm Ortaklarımız


 The European House - Ambrosetti
 Software AG
 Pandea
 board
 UiPath
 Centric Software
 Alteryx
 Qlik
 Robusta
 Knowbe4
 Bilge Adam