İş Zekası ve Kurumsal Performans Yönetimi


İş zekası programları son yıllarda adından sıkça söz ettiren, verimliliği arttıran ve karar alma süreçlerini hızlandıran programlardır. İş zekası programları şirketlerin çokça yaşadığı sıkıntıları; zaman ve iş gücü kaybı, bilgi tutarsızlığı, bilgiye erişim zorluğu, veri ve rapor içeriklerinin belirsizliği, tanım kirliliği ve veri yönetim zorluğu gibi problemlerin çözülmesinde kullanılmaktadır. Firmanın kullandığı tüm veri kaynaklarının doğru bir şekilde analiz edilmesi ve birleştirilmesi için hızlı, etkin ve yalın raporlama, görüntüleme ve iş geliştirme çözümleri sunmaktadırlar. 

İş zekası programları; tahminleme, performans yönetimi, bütçe yönetimi, yönetim raporlama sistemi ve üst yönetim dashboard ekranları ile firmanın bütün ihtiyaçlarını karşılayarak stratejilerin doğru ve planlı bir şekilde uygulanabilmesine olanak sağlamaktadır. İş zekası programları;

- Geleceğe yönelik tahminleme yaparak şirketin hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan kaynakların planlanmasında kullanılmaktadır. Geçmiş datayı da analiz ederek; anahtar performans ölçütlerinin belirlenmesi, varyans ve kök analizlerin yapılmasında etkin bir şekilde kullanılan bu programlar ileriye yönelik tahminleme yaparak farklı senaryoların çalışılmasında ve uygulanmasında kullanılmaktadır. 

- Anlık analizler ve sorgulamalar ile bütçe planlaması ve kontrolünü kolay ve hızlı hale getirmektedirler. Tüm süreçlere entegre olarak çalışan bir iş zekası programları ile raporlamalar güncel ve dinamik bir şekilde yapılabilmektedir, bu sayede performans yönetimi ve finansal analizlerin yapılması kolaylaşmakta, zaman ve iş gücü kaybı yaşanmamaktadır.

- Yönetim dashboardları ile üst yönetim ve karar mercihleri daha hızlı karar alabilmekte, takip ettikleri raporlara ve performans göstergelerine anlık ulaşabilmektedir. Raporlar istenilen formatlarda yalın bir şekilde görselleştirilerek oluşturulmaktadır. 

Consulta Yönetim ve Teknoloji Danışmanlığı olarak çeşitli iş zekası ve kurumsal yönetim araçlarını kullanarak müşterilerimize çözümler sunmaktayız. İş zekası programlarının kullanımı ile firmaların bütçeleri ve stratejilerini bağdaştırarak, müşterilerimizin hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli planları ve haritaları oluşturmaktayız.

Kurumsal performans yönetiminin analitik ve dijital bir şekilde yapılıyor olması dijitalleşmenin yapıtaşlarından biri olarak sayılmaktadır, bizler de müşterilerimiz için kurumsal performans yönetiminin etkin ve dinamik bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli düzenlemeleri ve yapıyı oluşturmaktayız. İş zekası araçlarını kısaca;

• Stratejileri ve Hedefleri uygun bir şekilde belirleyip gerekli aksiyon planlarını çıkartarak,
• Projeler, Bütçe ve Senaryo Planlama yaparak,
• Raporlama ve Analizlerin doğru ve etkin bir şekilde kurgulanmasını sağlayarak,
• Tahminleme için kullanarak müşterilerimizin Know-How’larını koruyup iş geliştirmelerine yardımcı olmaktayız.

Çözüm Ortaklarımız


 The European House - Ambrosetti
 Software AG
 Pandea
 board
 UiPath
 Centric Software
 Alteryx
 Qlik
 Robusta
 Knowbe4
 Bilge Adam