Ar-Ge Destekleri ve Teknik Danışmanlıklar

Ar-Ge Destekleri ve Teknik Danışmanlıklar

TÜBİTAK, KOSGEB, EUROSTAR, İstanbul Kalkınma Ajansı, Tekno Girişim Sermaye Desteği gibi ulusal ve uluslararası kurumların hibe destekleriyle yürütülen projelerimizin getirdiği tecrübe ile birlikte girişimcilere, şahıslara ve şirketlere proje desteği konularında yardımcı olmaktayız. Proje fikirlerinin hangi çağrılara uygun olduğunun tespitini gerçekleştirip ulusal ya da uluslararası hibe programlarına yönelik proje yazılması ve proje süresince danışmanlık desteği vererek projeleri hayata geçirme imkanı sunuyoruz.

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşları olan KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, Teknolojik fikirlere sahip akademisyenlerin - tekno girişimcilerin projelerine danışmanlık verilmesi, Arge hizmetlerinin desteklenmesi, Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi, Ar-Ge Merkezi Kurulumu ve teknik olarak idaresinin sağlanması, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, İnovatif faaliyetlere destek verilmesi, Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarının sağlanması hedeflenmektedir.


Çözüm Ortaklarımız


software ag
board
INNA
ambrosettı
Bilge Adam
Ui Path
Centric Software
Alteryx
Qlik