Gümrük Denetim Hizmetleri

Gümrük Denetim Hizmetleri

 • Kıymet incelemesi
 • Tarife incelemesi
 • Tercihli rejim incelemesi
 • Dahilde işleme rejimi incelemesi
 • Geçici ithalat incelemesi
 • Geçici çıkış incelemesi
 • Antrepo – transit rejimi incelemesi
 • İhracat rejimi incelemesi
 • Geri verme - kaldırma incelemesi
 • Serbest bölge işlemlerinin incelenmesi
 • Geri gelen eşya incelemesi
 • Diğer incelemeler

Çözüm Ortaklarımız


software ag
board
INNA
ambrosettı
Bilge Adam
Ui Path
Centric Software
Alteryx
Qlik