Bülten Aboneliği

Güncel bültenlerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

2022 Tahmini Bütçe Parametreleri: Revize - 07 Aralık 2021


2022 bütçe parametreleri ekte güncellenerek tarafınıza sunulmuştur.

Bu kapsamda,

1-      Asgari ücret belirlenirken, reel enflasyon rakamlarına ek olarak refah payı eklenmektedir. Bu refah payı, ülkemizin yaşadığı yüksek döviz kuru artışı, bunun reel piyasalara önemli ölçüde olumsuz etkisi ve diğer gerekçelerle bu yıl beklentinin çok üzerinde gerçekleşecektir.

2-      Bu etkinin işverenlere daha fazla olumsuz yansımaması açısından “işveren maliyeti” üzerinde bir takım çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda asgari ücret destek miktarının artışı, sigorta prim teşviklerinin oransal yüzdesinin arttırılması, kredi faiz oranlarının düşürülmesi gibi bir takım planlar yapılmaktadır.

3-      Asgari ücretin neti kapsamında belirlenecek rakamın AGİ dahil 3.500 TL – 4.000 TL aralığında seyredeceğini; 3.800 TL civarında bir rakamın belirleneceğini öngörmekteyiz. Ancak belirttiğimiz gibi işverenlerin asgari ücret belirlenmesinde alacakları taviz oranı bunun etkisini belirleyecektir.

4-      Özellikle, kademe ve ücret belirlemesi yapılırken; asgari ücret tutarının, yukarı kademelere yakınlaşması sebebiyle, şirketlerde olumsuz bir dışsal etkisinin de olacağını düşünmekteyiz. Bunun aidiyet, işgücü devir oranı gibi çok ciddi etkileri olacaktır. Yine özellikle, toplu sözleşmeye sahip işyerlerinde; yeni belirlenecek asgari ücretin üzerine enflasyon zammı + ¼ puan arasındaki artışların, ciddi bir mali etkisi de olacaktır. Bu sebeple, toplu sözleşme kapsamındaki işyerlerinin, ilgili sözleşme hükümlerini tarafımızla paylaşmalarını, bu kapsamda çok gecikmeden sendikalarla yeni bir protokol ya da görüşme yapılmasını önermekteyiz.

Dökümanı İndir