Bülten Aboneliği

Güncel bültenlerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

İşyeri Tescilinde Elektronik Ortamdan Belgelerin de Gönderilmesi Mümkün Olacak - 22 Ekim 2021


İşyeri Tescilinde Elektronik Ortamdan Belgelerin de Gönderilmesi Mümkün Olacak

22.10.2021


Özet: Bu bültenimizde SGK’nın 2021/36 sayılı Genelgesi’nde yer alan 2020/20 sayılı genelge hakkındaki değişiklikler aktarılmıştır.


 • Elektronik ortam kullanılmadan önce tamamen kağıt ortamında bir tescil gerçekleştirilmekteydi.
 • Daha sonra SGK yaptığı düzenleme ile sistem üzerinden işyeri tescil işlemini açtı. Ancak işyeri tesciline ilişkin ek belgelerin posta ya da elden teslim yoluyla 7 iş günü içinde gönderilmesi gerekiyordu.
 • SGK tarafından yapılan yeni düzenleme ile işyeri bildirgesi eki belgelerin sistem üzerinden yüklenmesi mümkün olacak.
 • Bu doğrultuda Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29.maddesine göre verilmesi zorunlu olan belgeler ile ihtiyaç olması halinde ünitece istenen diğer belgelerin işyeri bildirgesinin gönderildiği Kurum ünitesine posta yoluyla gönderilmesi veya elden ibraz edilebilmesi mümkün olduğu gibi söz konusu belgeler sistem üzerinden elektronik ortamda da eklenebilecektir.
 • E-Devlet üzerinden “İşyeri Bildirgesi (4-a’lı Sigortalı Çalıştıranlar Yönünden)” menüsü vasıtasıyla gerçekleştirilen işyeri tescil işlemlerinde belgelerin elektronik ortamda taranarak sisteme kaydedilmesi durumunda, söz konusu belgelerin ayrıca Kuruma gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.
 • Ancak, işyeri tescil işlemi sırasında işveren tarafından sisteme eklenmeyen belgelerin ilgili sosyal güvenli merkezine elden ibraz edilmesi ya da posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
 • E-Devlet üzerinden gönderilen işyeri bildirgeleri ilgili sosyal güvenlik merkezince/sosyal güvenlik il müdürlüğünce onaylanıncaya kadar işverenler tarafından sisteme kaydedilmiş belgeler üzerinde değişiklik yapılması mümkün olacaktır. Ancak, işyeri bildirgesinin ilgili sosyal güvenlik merkezince onaylanması sonrasında sisteme kaydedilen belgeler yalnızca görüntülenebilecek olup; işverenler tarafından söz konusu belgelerde herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.
 • PDF veya JPEG formatında sisteme kaydedilecek olan belgelerden sisteme en fazla 10 adet eklenebilecek olup; her bir belge en fazla 10 MB büyüklüğünde olabilecektir.
 • Ayrıca, e-Devlet üzerinden “İşyeri Bildirgesi (4-a’lı sigortalı Çalışanlar Yönünden)” menüsü vasıtasıyla gerçekleştirilebilen işyeri tescil değişiklik işlemleri dolayısıyla verilmesi gereken belgeler de sistem üzerinden elektronik ortamda eklenebilecektir.
 • İşyeri bildirgesinin Kuruma gönderilmesinin ardından Kuruma verilecek belgeler arasında Kuruma gönderilmiş olan işyeri bildirgesinin çıktısı yer almayacak olup; işverenlerden işyeri bildirgesinin çıktısı istenilmeyecektir.
 • Kurumlarca elektronik ortamda çeşitli bilgiler aktarılmakta ve bu bilgiler Kurum ünitelerimizce elektronik ortamda görüntülenebilmekte; yine Kurumumuza özel olarak aktarılmayan bilgiler de (tüzel kişilerin; hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesi gibi) ilgili Kurum uygulamalarından sorgulanabilmektedir. Bu doğrultuda Kurum ünitelerimizce elektronik ortamda ulaşılabilecek belge ve bilgiler için belge/bilgi talep edilmeyecektir.”

 

Saygılarımızla

CONSULTA İş ve Sosyal Güvenlik


(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.

Dökümanı İndir