Bülten Aboneliği

Güncel bültenlerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapıldı - 02 Ekim 2021


İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapıldı

02.10.2021


Özet: Bu bültenimizde İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikler aktarılmıştır.


18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapılmıştır.

1 Ekim 2021 tarihli ve 31615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan bu değişiklik ile;

  • Yönetmelik kapsamında hazırlanması gereken “Acil Durum Planı Formu”nun bir örneği asgari şartları belirleyerek uygulama standardını oluşturmak adına Yönetmeliğe eklenmiştir.

  • İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar belirlenirken, risk değerlendirmesi sonuçlarının yanı sıra; yangın ve patlama ihtimali, tehlikeli kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerden kaynaklanan yayılım, zehirlenme ve salgın hastalık ihtimali, doğal afetlerin meydana gelme ihtimali ile sabotaj ihtimali de dikkate alınacaktır.

  • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan ekipler ile İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan acil durum ekipleri uyumlu hale getirilmiştir.

  • İşyerlerinde bu Yönetmelik kapsamında; söndürme, kurtarma ve koruma, ilk yardım konularında gerekli donanıma sahip yeterli sayıda çalışandan oluşan ekiplerin görevlendirilmesi gerekmekte olup bu yükümlülük işverene aittir.

  • İşyerlerindeki mevcut acil durum ekipleri ve dokümanları, altı ay geçerli olup bu süre zarfında, yeni ekiplere uygun olarak görevlendirmeler ve dokümanların güncellenmesi sağlanmalıdır.

  • Küçük işyerlerinde acil durum ekiplerinin oluşturulmasını kolaylaştırmak amacıyla; söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerinin tamamı için en az 1 çalışanın görevlendirilmesi hususu, tehlike sınıfı ayrımı yapılmaksızın 10’dan az çalışanı olan tüm işyerlerine yaygınlaştırılmıştır. Ayrıca acil durum ekiplerinde görevlendirilen çalışanlara, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak verilecek eğitimlerin kimler tarafından verilebileceği belirtilmiştir.

  • Acil durum planı hazırlarken kullanılabilecek örnek form Yönetmeliğin Ek-1’inde, tatbikat formu hazırlarken kullanılabilecek örnek form Ek-2’sinde ve acil durum ekiplerinin görevlendirilmesine ilişkin örnek tablo ise Ek-3’ünde yer almaktadır. İlgili Yönetmelik eklerini mevzuat.gov.tr üzerinden indirebilirsiniz.


Saygılarımızla

CONSULTA İş ve Sosyal Güvenlik


(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.

Dökümanı İndir