Bülten Aboneliği

Güncel bültenlerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

İşyerlerinde PCR Testi Döneminin Başlaması, İSG Kurul Kararı ve Bilgilendirme - 05 Eylül 2021


Değerli İnsan Kaynakları Yöneticileri ve İlgililer,


Pandeminin hem toplum sağlığına hem de işyerindeki uygulamalara etkisi farklılaşarak devam etmekte, bu etkiler de iş ve sosyal güvenlik mevzuatı uygulamalarını etkilemektedir.


Geçtiğimiz yıl Mart-2020 döneminden bu yana;

  • Kısa çalışma,
  • Fesih yasağı,
  • Pandemi ücretsiz izni,
  • Engelli raporlarının geçerlilik süresinin uzatılması,
  • HES kodu uygulaması,
  • Koronavirüse yakalanan kişilere istirahat raporu düzenlenmesi,
  • Şehirlerarası seyahat yasakları,
  • İşyerlerinin kapatılması ya da kısıtlanması gibi çok zorlu süreçler yaşanmış ve yaşanmaya da devam etmektedir.


Son olarak, aşılanma hızının artması ile Sağlık Bakanlığı tarafından toplu ulaşım, konser, tiyatro gibi alanlarda aşılanmış kişilerin ya da PCR testi negatif sonuçlanan kişilerin bu imkanlardan faydalanması; MEB tarafında da öğretmenler için bu şartın aranması vb. diğer ulusal ve uluslararası uygulamalar işyerleri için de çeşitli zorunlulukları beraberinde getirmiştir.


02.09.2021 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyu 2021-121 sayılı Bültenimiz ile aktarmıştık. Buradaki uygulamanın temel getirisi Bakanlık tarafından ilk defa çalışanların PCR testine zorlanabileceğinin ve buradaki verilerin işlenebileceğinin açıkça kabul edilmesidir. (https://www.csgb.gov.tr/duyurular/is-yerlerinde-covid-19-tedbirleri/) Bu uygulamanın da 06.09.2021 tarihi itibariyle işyerleri tarafından uygulanabileceği belirlenmiştir.


Bununla birlikte, işverenlerin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca çalışanları bilgilendirme ve sağlık gözetimini sağlama yükümlülükleri devam etmektedir. Bugüne kadar da gerekli tedbirler tüm işyerleri tarafından özenle alınmıştır.


Yukarıda belirtilen Genelge uyarınca, çalışanlardan PCR testi istenebilmesini de iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında değerlendirmek uygun olacaktır. Özellikle çalışanların diğer çalışma arkadaşları ve/veya müşteriler ile temaslarının mümkün olduğu işlerde çalışması halinde bu zorunluluğun getirilmesinin doğru olacağı düşüncesindeyiz. Söz konusu uygulama bir iş sağlığı ve güvenliği tedbiri olduğundan, bunun İSG Kurulu kararı ile tedbir olarak uygulanmasının gerektiğini düşünmekteyiz. Duyuru ekimizde söz konusu Karar örneği yer almaktadır.


Bununla birlikte alınan kararın, çalışanlara duyurulması gerekmektedir. Bunun için de duyuru ekimizde yer alan diğer yazı da çalışanlara tebliğ amacıyla hazırlanmıştır. Bu yazının temel amacı, kişilerin 2 doz aşı olmaması ve/veya PCR negatif sonucu olmayan kişilerin işyerlerine alınmayacağını bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.


Her iki yazının da örnek mahiyetinde olduğunu, işyerinde alınan diğer ya da farklı kararlara göre revize edilerek hazırlanması gerektiğini hatırlatmak isteriz.


Ayrıca, HES uygulaması güncellenmiş olup, HES uygulamasında Covid-19 aşı durumu, hastalığı geçirip geçirmediği, PCR testi olup olmadığı bilgileri de yer almaktadır.


Konuya ilişkin tüm sorularınızla ilgili olarak Danışma Bölümümüz ile iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Son olarak Kanun ile yapılmış bir yasal düzenlemenin olmaması önemli tartışmaların sürmesine sebep olacaktır. Bundan sonraki süreçte, aşısız ya da PCR testi olmayan kişilerin işe alınmaması, işe alınmadıkları sürelerin nasıl değerlendirileceği, bu kişilerle ilgili yapılacak olası fesihlerin sonuçları, feshin son çare olması ilkesi üzerinde farklı görüşleri beraberinde getirecektir. Yapılacak düzenlemelerle ilgili hızlı ve doğru bilgilendirmeye devam edeceğiz.


Saygılarımızla

Dökümanı İndir