Bülten Aboneliği

Güncel bültenlerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Kısa Çalışma Ödeneğinde Stajyer Çıkışı, İşyeri Devri ve Yeni İstihdam - 09 Haziran 2021


Kısa Çalışma Ödeneği

09.06.2021

Özet: Bu bültenimizde 27 Mayıs 2021 tarihinde İŞKUR tarafından yayınlanan kısa çalışma ödeneğine dair açıklamalar detaylandırılmıştır.


Türkiye İş Kurumu 27 Mayıs 2021 tarihinde kısa çalışma ödeneği sürecinde birimlere gelen soruları cevaplamak üzere bir genelge yayınladı. Genelgede yer alan açıklamalar şu şekildedir: 


1. Kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25. maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı (Ahlak ve iyiniyete uymayan haller) bendinde yer alan sebepler hariç işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekmektedir.


2. Kısa çalışma uygulanan dönemde teknik veya yasal zorunluluk dışında işçi alınmaması gerekmektedir.


3. 1/4/2021-22/4/2021 tarihleri arasında yeni işçi alınması veya işçinin iş akdini feshetmesi hallerinde işyerlerinde uygulanan kısa çalışma etkilenmeyecektir.


4. “3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında yaptırılan çalışmalar bakımından İş Kanunu kapsamı dışında kalan ve işçi sıfatını taşımayan stajyerler hakkında fesih sınırlaması bulunmamakta, kişinin "stajyer" adı altında ancak İş Kanunu'nun 2. maddesinin birinci fıkrası anlamında iş ilişkisi kapsamında yani esasen "işçi" olarak istihdamı halinde fesih yasağı kapsamında bulunmaktadır.


5. "22-Diğer Nedenler" SGK fesih koduyla kısa çalışma alınan dönemde sözleşmesi feshedilenlerin işçi statüsünde değil stajyer statüsünde olduklarına ilişkin bilgi, belge ya da işveren taahhüdünün birimlere bildirilmesi halinde işverenin fesih yasağına aykırı işlemde bulunmadığı anlaşılacaktır.


6. 22-Diğer Nedenler" ve “34-İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih” gerekçesiyle yapılan işten çıkış işlemlerinde kısa çalışma uygulamasının durdurulacaktır ancak kısa çalışma uygulanan işyerinin 4857 sayılı İş Kanununun 6. Maddesi kapsamında işçilerin tüm hak ve borçlarıyla birlikte bir başka işverene devredildiğinin anlaşılması halinde fesih nedenine bakılmaksızın kısa çalışma uygulaması devam ettirilecektir.


Saygılarımızla

CONSULTA İş ve Sosyal Güvenlik


(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.

Dökümanı İndir