Bülten Aboneliği

Güncel bültenlerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Meslek Adı ve Kodu Değişikliğine Dair Yapılacak İşlemler - 14 Haziran 2021


Meslek Adı ve Kodu Değişikliğine Dair Yapılacak İşlemler

14.06.2021

Özet: Bu bültenimizde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan meslek adı venkodlarına dair genelgenin ayrıntıları açıklanmıştır.


Sosyal Güvenlik Kurumu 11 Haziran 2021 tarihinde, “Meslek Adı ve Kodu Değişiklikleri Hakkında Yapılacak İşlemler” ile ilgili bir yazı yayınlandı. Bu genel yazı ile işverence yapılan meslek kodu değişiklikleri de idari para cezasına tabi tutulacağı açıklanmıştır.


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi/İdari Para Cezası: (Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.)


Yazıda yer alan düzenlemeler şu şekildedir:

  • Kanun hükmünün yürürlük tarihi 1/1/2018 olduğundan, idari para cezaları uygulanmasında; muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçişin yapıldığı tarih ve iller dikkate alınarak ceza uygulanacaktır.
  • İşverenin, sigortalı ile ilgili geriye yönelik veya mevcut durum için meslek adı ve kodu değişikliğine dair talepte bulunması halinde işverenin talebi işleme alınarak idari para cezası uygulanacaktır.
  • Sigortalının meslek adı ve kodu değişikliğine dair talepte bulunması veya meslek adı ve kodunun gerçeğe aykırı bildirildiğine dair kuruma yapılan ihbar ve şikayetlerin sosyal güvenlik denetmenliğine intikal ettirilmesi inceleme neticesinde meslek adı ve kodu değişikliğinin tespiti halinde işyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için idari para cezası uygulanacaktır.
  • Meslek adı ve kodunun gerçeğe aykırı bildirildiğinin; mahkeme kararı, kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden anlaşılması halinde söz konusu tespitlere göre işlem yapılarak işyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için idari para cezası uygulanacaktır.
  • Bu sebeple, özellikle Mayıs bildirgesinden başlayarak meslek kodlarının tekrar kontrolünü öneriyoruz.


Saygılarımızla

CONSULTA İş ve Sosyal Güvenlik


(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.

Dökümanı İndir