Bülten Aboneliği

Güncel bültenlerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklikler - 18 Ağustos 2021


Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

18.08.2021


Özet: Bu bültenimizde bugün Resmi Gazete’de yayınlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği değişiklikleri yer almaktadır.


Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun ikincil düzenlemesidir. Sosyal güvenlik mevzuatı; anayasa, kanun, yönetmelik, tebliğ ve genelgelerden oluşan bir bütün olup, bugün yapılan değişiklik ile uygulama, Genelge ve düzenlemelere uyumlaştırma çabası ile bir takım yenilikleri görmekteyiz. Yönetmelik etkilerini kısaca aşağıda şekilde aktarabiliriz:


1) İstihdam teşviklerinden yersiz yararlanmanın önüne geçebilmek adına aynı ilde ve aynı NACE kodundaki birden fazla devamlı işyeri dosyasının işverenin talebi ile birleştirilmesine dair hüküm yönetmelikten çıkarıldı. Bu düzenleme sonrası, aynı ilde bir işverene ait tek dosya ile ilerlenmesi beklentisi kaldırılmış oldu.


2) İşyeri nakli (adres değişikliği) durumunda 10 gün içinde bildirilmesi zorunluluğu varken, yapılan düzenleme ile aynı ünitede başka bir adrese nakil gidiyorsa 10 gün, başka üniteye nakil gidiyorsa 15 gün olarak değişiklik yapılmıştır. Örneğin Kadıköy içinde taşınma için 10 günlük süre devam ederken; Kadıköy’den Beşiktaş’a yani farklı üniteye nakil durumunda 15 günlük sürede bildirim gerekecektir.


3) Malulen emeklilik için talep tarihinden önce Kurumun sevki ile alınmış son 6 aya ait raporlar kabul edilecek ve yeni rapor için sevk yapılmayacaktır.


4) Eksik işçilik ile ilgili olarak önceki düzenlemede yapılan tebligat üzerine işverenin talep ve beyanı zorunluydu. Yeni düzenleme ile fark işçilik borcunun işverene tebliğinden itibaren bir içinde işverence beyan, talep ve itiraz olmaz ise fark işçilik borcu kesinleşecek ve takibe alınabilecek.


5) Yapı sınıfı ile ilgili olarak (inşaat işleri) Önceki düzenlemede ruhsattaki yapı sınıfı ile çevre ve şehircilik bakanlığı tebliğindeki yapı sınıfı farklı ise çevre ve şehircilik tebliğindeki yapı grup sınıfı esas alınıyordu. Artık ruhsattaki yapı sınıfı neyse ona göre işçilik araştırması yapılacaktır.


6) Eksik günler ile ilgili olarak, ay be ay bildirim kaldırılmış ancak işverenlerin bu belgeleri saklaması zorunlu tutulmuştu. Yeni yapılan düzenleme ile Kurumca istenmesi halinde eksik gün belgelerinin 15 gün içinde ibrazı zorunlu kılınmış. Verilmez ise kurum resen işlem cezaları tahakkuk edebilecektir. Önceki düzenleme de 15 gün düzenlemesi yoktu.


Saygılarımızla

CONSULTA İş ve Sosyal Güvenlik


(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.

Dökümanı İndir