CONSULTA SİRKÜLER : Vergi Sirküleri 2020/112 - 13 Eylül 2020

Vergi İncelemelerine İlişkin Önemli İstatistikler

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Vergi Sirküleri 2020/112 - 13 Eylül 2020

Vergi İncelemelerine İlişkin Önemli İstatistikler

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2019 Faaliyet Raporu Bakanlığın resmi internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Söz konusu raporda vergi incelemelerine yönelik olarak öne çıkan noktalar aşağıda maddeler halinde paylaşılmıştır.

 

  • 2019 yılında 33.849’ü “tam inceleme”, 94.571’i “sınırlı inceleme” olmak üzere toplam 128.420 adet vergi incelemesi yapılmıştır. Bir mükellefin birden fazla dönemi incelemişse, her dönemin ayrı bir inceleme olarak istatistiklere yansıtıldığı unutulmamalıdır.
  • 2019 yılında 40.763 mükellef incelenmiş, incelenen mükellefler için tarhı istenilen toplam vergi tutarı 10.409.577.465 TL, kesilmesi önerilen toplam ceza tutarı ise 23.520.286.333 TL olmuştur.
  • Bahse konu rakamlar ışığında, 2019 yılındaki ülkemizdeki vergi inceleme oranı %1.45’tir.
  • Kesilmesi önerilen toplam ceza tutarı olan 23.520.286.333 TL’nin %70’i yani 16.577.329.526 TL’si Katma Değer Vergisi’ne, %9’u yani 2.145.916.661 TL’si Özel Tüketim Vergisi’ne ilişkindir.
  • Kurumlar vergisine yönelik olarak kesilmesi önerilen ceza tutarı 1.856.676.064 TL olup, toplam önerilen ceza tutarı içindeki payı %8’dir.
  • 2019 yılında Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) bildirilen şüpheli işlem sayısı 203.786’dır. MASAK’a gönderilen şüpheli işlem bildirimlerinin yaklaşık olarak %99,65’i finansal kuruluş sayılan yükümlülere aittir. 2019 yılında; 22.128’i adli/kolluk talebi, 308’i de kurumsal ve bireysel ihbar olmak üzere toplam 22.436 adli talep ve ihbar alınmıştır. Söz konusu adli talep ve ihbarların 20.858’i terör veya terörizmin finansmanına ilişkin iken, 1.578’i aklama ve öncül suçlara ilişkindir.
  • Vergi Denetim Kurulu’nda güncel olarak 8.252 vergi müfettişi görev yapmakta olup, bu kişilerin 218’i vergi başmüfettişi, 2.810’u (%34.1) vergi müfettişi, 5.224’ü (%63.3) vergi müfettiş yardımcısıdır.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2019 Faaliyet Raporu’na ulaşmak için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

Dokümanı İndir