TTK Hazırlık ve Danışmanlığı

TTK Hazırlık ve Danışmanlığı

Halen yürürlükte olan ve 13 Ocak 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yürürlük tarihi 1 Temmuz 2012 olarak belirlenen 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili olarak getirilen yeni hükümler çerçevesinde;

Halen yürürlükte olan ve 13 Ocak 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yürürlük tarihi 1 Temmuz 2012 olarak belirlenen 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili olarak getirilen yeni hükümler çerçevesinde;


Şirketler Hukuku; Muhasebe ve Ticari Defterler, Kurumsal Yönetim Konularında, Anonim Şirketler; Anonim Şirket Ortaklıkları, Anonim Şirket Kuruluşları, Anonim Ortaklığın Organları, Genel Kurul Toplantıları, Denetçilik (Murakıplık) , Anonim Şirketlerde Yapısal Dönüşümler, Birleşme, Bölünme, Nev’i Değişikliği, Sermaye Değişiklikleri konularında, Limited Şirketler; Kuruluş, Ortaklar Kurulu Kararlarının Alınması ve Geçerliliğine ilişkin düzenlemeler, Finansal Tablolar, Denetim, Limited Şirketlerin sona ermesine ilişkin konularda, yapılan yeni düzenlemeler, değişiklikler ve buna uyum hakkındaki danışmanlık hizmetini kapsamaktadır.

Çözüm Ortaklarımız


The European House - Ambrosetti
Software AG
Pandea
board
UiPath
Centric Software
Alteryx
Qlik
Robusta
Knowbe4
Bilge Adam