İş Süreçleri Analitiği ve Yönetimi

İş Süreçleri Analitiği ve Yönetimi

İş Süreci Yönetimi, iş süreçlerini belgelemek, tasarlamak, analiz etmek ve optimize etmek için kullanan metotlar bütünüdür. Söz konusu metotları uygularken firmanın süreçlerini oluşturan bilgi / belge unsurları kütüphaneleştirilir ve oluşturulan uçtan uca süreçlerin birbiriyle olan ilişkileri analiz edilir. Uçtan uca iş süreçlerinin bir araya gelerek oluşturduğu matris içinde, her bir süreç unsurunun birbiriyle nasıl bir etkileşimde olduğunu anlamak kompleks bir iştir. Hele de optimizasyon veya yalınlaştırma gibi hedeflerle süreç analiz çalışmaları gündeminizdeyse mevcut süreçler içindeki veri etkileşimi yanında, bazı önerilen süreçlerin gerçekleşmesi halinde değişmeyen süreçlerin nasıl etkileneceği gibi ikincil analizler de süreç analizi gündemine eklenir ki mevcut yapının analizi esnasında karşılaşılan kompleksite katlanarak artar. İşte tam bu noktada, iş süreçleri analitiği çalışmaları yardımınıza koşar.


İş Süreci Analitiği, karar vermeyi desteklemek için iş akışlarına uygulanabilecek yöntem ve araçların kümesidir. İster mevcut süreçlerinizdeki davranışlara odaklanın, isterseniz gelecekteki süreç davranışlarını tahmin etmeye çalışın, iş süreçleri analitiği geçmiş veri içindeki ilişkileri analiz ederek günümüz ve gelecekteki muhtemel eğilimleri tahminlemeyi hedefler. Tahminleme çalışmaları esnasında performans kriterlerini de dikkate alır.

Dijitalleşmenin şart olduğu bu yüzyılda, dijital iş süreçlerini optimize etmenin en iyi yolu, iş zekasını ve iş süreçleri analitiğini günlük yaşam döngüsüne dahil etmek ve çıktıları derhal mevcut akışlara yansıtarak kazanılan bilgileri devreye almaktır.

İş süreçleri analitiği, şirketlerin analitik çözümlerle daha fazla iş yapmalarına ve verilerle daha iyi bir müşteri yolculuğu ve müşteri deneyimi elde etmelerine yardımcı olur. Ayrıca, süreçlerin analizi ve analitiği, otomasyon, robotik proses otomasyonu (RPA) ve yapay zekanın en doğru nerelerde kullanılacağını daha belirgin hale gelir. 

İş Süreçleri Analitiği sayesinde

  • Süreç darboğazlarının, süreç sapmalarının ve performans kaybının temel nedenlerini tespit edilir
  • Süreçlerdeki zayıf noktaların analizi gelişir 
  • İşlemleri daha verimli hale getirmek için proses madenciliği yetkinlikleri gelişir
  • Kuruluş genelinde en iyi uygulama süreçleri ortaya çıkarılır
  • İş süreçliği analitiğinin analiz konusunda proaktiflik sağlaması sebebiyle kritik başarı faktörlerinin seyrine dair aktif bilgi sahibi olunur
  • Maliyetleri ve karmaşıklığı azaltmak için iş süreçleri ve bağımlılıklarına ilişkin öngörüler kuvvetlenir.
  • Çalışanlar, süreç sahipleri ve yönetim için karar verme mekanizmaları daha sağlıklı hale gelir, daha iyi ve hızlı karar alınır
  • Çalışanlar arasındaki işbirliği yapılarını keşfedilir ve optimize edilirÇözüm Ortaklarımız


software ag
board
INNA
ambrosettı
Bilge Adam
Ui Path
Centric Software
Alteryx
Qlik