Kurumsal Mimari

Kurumsal Mimari

Yeni iş modellerinin ortaya çıkması, rekabetin artması, müşteri taleplerinin farklılaşması gibi çevresel değişimler, şirketlerin büyümelerini sınırlandırmaya başladığından beri, esneklik ve değişime ayak uydurma yeteneği şirketlerin stratejik hedefleri arasında yer almaya başlamıştır. Başka bir deyişle, değişimin farkına varma ve ayak uydurabilme yeteneği organizasyonların sürdürülebilirlikleri ve büyümeleri için bir koşul haline gelmiştir.

Şirketler açısından hızlı ve etkili inovatif yaklaşımların sağlanabilmesi günümüz iş dünyasında BT altyapıları ve uygulamaları kullanılmadan mümkün görünmemektedir. Halen birçok şirket uygulamaları arasındaki ilişkileri tanımlanmamış ve dökümante etmemiş olması nedeniyle, değişimlere ayak uydurmak konusunda zorluk çekmektedir. Bunun yanında birçok şirket, büyük değişimlerin büyük riskler barındırması nedeni ile görece daha küçük değişimlerin yapılmasına, organizasyonel değerlerin tanımlanmasına ve analiz edilmesine olanak sağlayan uygulamalara yönelmektedir. Bu uygulamalar arasında yer alan kurumsal mimari uygulamaları stratejileri, organizasyonel yapıyı, BT altyapısını ve süreçleri kapsaması açısından değişime ayak uydurmak konusunda en çok katkıya sahip olanlar arasında olduğu söylenebilir.

Kurumsal mimari uygulamaları iş mimarisi, uygulama mimarisi, veri mimarisi ve teknoloji mimarisi gibi konuların tek çatı altında yönetilmesi ve ilişkilendirilmesini amaçlayan uygulamalardır.

İş mimarisi, kurum stratejileri, iş süreçleri ve organizasyonel yapı gibi konuları kapsar.

Uygulama mimarisi, kullanımdaki uygulamaların mevcut süreçlerle ilişkilendirildiği taslağı oluşturur.

Veri (Bilgi) mimarisi, kurumun mantıksal ve fiziksel veri haritasını ve veri yönetim kaynaklarını barındırır.

Teknoloji (Altyapı) mimarisi, uygulamaların ve veritabanlarının desteklenmesi için kullanılan yazılım, donanım ve ağ altyapılarının yönetildiği yapıdır.

Kurumsal mimari uygulamalarının ilk doğduğu günlerde sadece kurumun sahip olduğu teknolojik altyapının yönetilmesi amaçlanmaktaydı. BT tabanlı bu uygulamaların kullanımı veri mimarisi ve uygulama mimarisinin de kurumsal mimari konseptine eklenmesi ile daha zengin bir uygulama alanına sahip oldu. Fakat, teknolojik altyapı ve yatırımlar, kurumun stratejilerinden ve süreçlerinden bağımsız düşünülemez. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla günümüzde kullanılan modern kurumsal mimari konsepti doğmuştur. Şirketin hedeflerini, iş yapış şekillerini ve BT konseptini birleştiren bu uygulamalar daha kapsayıcı bir yapıya ulaşarak modern kurumsal mimariyi oluşturmaktadır.Sadece teknik amaçla kullanılan mimari uygulamaları bile kurumlara birçok avantaj sağlamaktadır. Daha basit, esnek ve standart BT sistemleri oluşturmayı amaçlayan bu uygulamalar, birçok maliyetin düşürülmesinde ve yönetimin kolaylaşmasında fayda sağlar;


Geliştirme ve destek maliyetlerinin düşürülmesi

Veri ve uygulama taşımalarının kolaylaştırılması

Sistem ve ağ uygulamalarının verimliliğinin artırılması

Güvenlik sorunlarının kolay adreslenebilmesi

Upgrade ve sistem yenilemelerinin basitleştirilmesi

BT altyapılarının yalınlaştırılması

BT çözümlerinin daha uygulanabilir, kolay satın alınabilir hale getirilmesi

Satın alma kararlarının kolaylaştırılması  

Teknolojik değişim yönetiminin kurum stratejileri, süreçler ve organizasyonel kaynaklar doğrultusunda gerçekleştirilmesine imkan veren klasik kurum mimarisi yaklaşımı BT gelişmelerinin yanında operasyonel mükemmelliğe ulaşma konusunda kurumlara birçok konuda katkı sağlamaktadır;


Çevresel değişimlere ve fırsatlara daha hızlı tepki verilmesi

Değişim projelerinin kurum stratejileriyle ilişkilendirilmesi

Gerçekleşen projelerin operasyonlar üzerinde etkisinin artırılması

Uygulama geliştirme yaşam döngüsünün azaltılması

Uygulama bakım maliyetlerinin düşürülmesi

Operasyonel prosedürlerin geliştirilmesi

Organizasyonel değişimlerin sürdürülebilirlik ve verim üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılması

Kurumların, birbirinden farklı fonksiyonlarını tek bir ortamda birleştirerek, değişimin  kapsayıcı bir bakış açısıyla yönetilmesine olanak sağlayan kurumsal mimari uygulamalarının kullanımı, söz konusu faydalar dolayısıyla ülkemizde de artmaktadır.  BT yatırımları, değişim programlarının desteklenmesi, stratejilerin ve hedeflerin ilişkilendirilmesi gibi holistik yaklaşımlar gerektiren  konuları desteklemesi nedeni ile, Kurumsal Mimari Uygulamaları, büyük resmi görebilmek için kullanışlı bir araçtır.                                                                                                                            

Çözüm Ortaklarımız


software ag
board
INNA
ambrosettı
Bilge Adam
Ui Path
Centric Software
Alteryx
Qlik