FİNANSAL FİZİBİLİTE

FİNANSAL FİZİBİLİTE


Finansal fizibilite çalışmasına ne zaman ihtiyaç duyarsınız?

1) Yeni bir ürün grubu oluşturmayı düşünüyorsunuz
2) Yeni bir fabrika yatırımı düşünüyorsunuz
3) Yurt dışında farklı bir iştirak kurmayı düşünüyorsanız

Consulta, projelerin uygulanabilirliği ile ilgili raporlarda finansal açıdan tarafsız ve gerekçeli görüş bildirerek karar vermede sağlam bir temel sunar. Ekonomik analiz ve finansal bir çalışmanın hazırlanması, projenin hem teknik hem de finansal yönlerinde güçlü bir temel gerektirir. Değerlendirmenin nesnelliği, potansiyel yatırımcılar ve finansörler tarafından algılandığı gibi çalışmaya uygulanan güvenilirlikte önemli bir faktördür. Bu aranan güvenirlik ve itibar Consulta’da bulunmaktadır. 

Consulta'nın analizi sadece ekonomik bir model üzerindeki butonlara basmakla ilgili değil. Projenin ölçeğini / kapasitesini tanımlamaya çalışacağız. Kullanılacak teknoloji  ve projeyi iyice analiz etmek için beklenen ürün karması ve ilgili fiyat beklentilerinin değerlendirilmesi ile birlikte sermaye / işletme maliyetlerinin tahmini gibi çalışmalar yer alacaktır. Proje bazındaki durumu değerlendirmemizi ve hassasiyetleri analiz etmemizi sağlayarak kilit proje parametrelerini yansıtmak için şirket içi nakit akış modellerimizi kullanıyoruz.Çözüm Ortaklarımız


software ag
board
INNA
ambrosettı
Bilge Adam
Ui Path
Centric Software
Alteryx
Qlik