None

Şirket Birleşme ve Satın Alma (Alıcı veya Satıcı Tarafında)

Şirket Birleşme ve Satın Alma (Alıcı veya Satıcı Tarafında)

Hızla değişen iş ortamında, şirketler büyüme amacıyla çeşitli aktiviteleri göz önünde bulunduruyorlar. Şirketler yalnızca organik büyümeye güvenmek yerine, ekonomik koşulları, fırsat maliyetlerini ve rekabet şartlarını dikkate alarak şirket satın alma yolunu tercih edebiliyorlar.

Diğer taraftan, şirketler kuruluşun ilgili pazardaki başarı olasılığını, karlılığını ve uzun ömürlülüğünü arttırmak için düşük performans gösteren bölümlerin / varlıkların elden çıkarılması gibi çeşitli stratejilere yöneliyorlar.

Şirket satın alma yoluyla hiç global iş ulaşımınızı genişletmeyi düşündünüz mü? Veya belki de bir şirketteki hisselerinizi satmak ve farklı yatırımlar yapmak etmek isteyen bir hissedarsınız.

Bir satın alma veya şirket satışı nedeniniz ne olursa olsun Consulta, ilk planlama aşamasından başarılı bir kapanışa kadar işlem sürecinin her aşamasında doğru tavsiye ve yol göstericiliği sunmak için bu süreçte size yardım edebilir.

Şirket birleşme ve satın alma işlemleri için, dört temel unsura vurgu yapan en iyi çözümü sunmaya odaklanıyoruz: hız, değer, kesinlik ve risk.

Satıcı Taraf Danışmanlığı

 • Satış Süreci Alternatifleri ve Seçimi
 • Hisse/Şirket Değerlemesi, Satış Zamanlaması ve Optimalleştirme Stratejileri
 • Potansiyel Alıcının Belirlenmesi ve Elenmesi
 • Şirketi Tanıtan Bilgi Dokümanlarının Hazırlanması (bilgi seti, kısa tanıtım vs)
 • Birden Fazla Teklif Verme Döngüsünün Koordinasyonu (uygun olunca)
 • Müzakere taktiklerini ve analizlerini tavsiye etme
 • Satıcı ve alıcı danışmanlarının koordinasyonu ve yönetimi, durum tespiti süreçleri, yönetim sunumları ve data odaları, alıcılarla iletişim.
 • Kesin Anlaşma Sözleşmesinin Üzerinde Tavsiye (Hisse Devir Sözleşmesi veya Birleşme Anlaşması) ve İşlemin Kapatılması ile İlgili Tavsiyeler

Alıcı Taraf Danışmanlığı

 • Stratejik Büyüme, Satın Alma Kriterleri ve Plan Değerlendirmesi
 • Büyüme Hedeflerine Göre İşlem Fikirlerinin Geliştirilmesi
 • Potansiyel Satıcıların Belirlenmesi ve Elenmesi
 • Satıcı Şirket Değerlenmesi ve Satın Alma Fiyat/Yargı Yapılandırması
 • Teklif Geliştirilmesi (Önceden alınmış veya birkaç turlu ihaleler)
 • Hedef Koordinasyonu
 • Süreç içerisinde İletişim ve Konumlama
 • Pazarlık taktikleri ve analizi
 • Diğer alıcı taraf danışmanları ile koordinasyon (yasal, vergi, muhasebe vs)
 • Kesin anlaşma üzerinde tavsiye (Hisse Satın Alım Anlaşması veya Birleşme Anlaşması) ve sürecin kapatılması

Consulta’yı özel finansal danışman olarak tercih etmenin işlem kapsamında potansiyel faydaları

 • Hız
 • Kesinlik
 • Yükselmiş Değer
 • Daha Yüksek Süreç Verimliliği
 • Geliştirilmiş Yönetim Hazırlığı
 • Hızlandırılmış İşlem Kapatılması
 • Azaltılmış Risk
 • Günlük Operasyonlarda Daha Az Aksama

Siz müşterilerimizle şirket satışı tarafında ya da şirket alımı tarafında, sınır ötesi anlaşmalarda ve stratejik ortaklıklarda birlikte çalışabiliriz. 


Çözüm Ortaklarımız


 The European House - Ambrosetti
 Software AG
 Pandea
 board
 UiPath
 Centric Software
 Alteryx
 Qlik
 Robusta
 Knowbe4
 Bilge Adam