Halka Arz Danışmanlığı

Halka Arz Danışmanlığı

Halka arz çalışması başlatan şirketlere ya da şirketlerini halka arz etmek isteyen pay sahiplerine, halka arz öncesinde, halk arz için gerekli karar aşamalarında ve halka arz başvuru sürecinde strateji ve uygulama düzeyinde destek vermekteyiz.

 

Halka Arz Ön Hazırlığı ve Yeniden Yapılandırma

§  Halka arzın aşamaları, halka arz yöntemleri, halka arzda tabi olunan şartlar ve mevzuat hakkında Şirket yetkililerinin bilgilendirilmesi

§  Halka arz sürecindeki stratejik etkenler, kriterler, halka arzın önemi, avantajları ve Şirket üzerindeki uzun vadeli etkilerinin ayrıntılı bir biçimde ortaya konulması

§  Şirketin hukuki, idari ve mali yapısının halka arza uygunluk açısından analiz edilmesi

§  Mevzuata uyum için gerekli değişikliklerin tespiti ve hayata geçirilmesi

§  İdari ve finansal açıdan yeniden yapılandırma ihtiyaçlarının tespiti ve uygulaması

§  Halka arz zaman çizelgesinin oluşturulması

 

Halka Arz Stratejisi ve Planlama

§  Makroekonomik görünüm, sektör ve rakip analizleri yaparak değer tespit çalışmasında esas alınacak projeksiyon döneminin bütçelenmesi

§  Halka arz büyüklüğü, hisse senetlerinin işlem görebileceği pazar, iştirak yapısı, halka arz tarihi vb. kritik kararların alınması

§  Bağımsız denetim kuruluşu, hukuk firması, aracı kurum ve gayrimenkul değerleme kuruluşunun belirlenmesi

§

Halka Arz Sürecinin Yürütülmesi

§  Kayıtlı sermaye sistemine geçiş başvuru formu, izahname ve Borsa İstanbul bilgi formu başta olmak üzere halka arz sürecinde gerekli görülen tüm dokümanların eksiksiz bir şekilde hazırlanması

§  Aracı kurum ve hukuk firması ile birlikte yapılan çalışmalara Şirket adına katkı sunulması ve çalışmaların koordine edilmesi

§  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİAŞ), Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank başta olmak üzere ilgili makamlar ile sürecin Şirket adına yürütülmesi

§  SPK ve BİAŞ tarafından yapılan incelemelerde ihtiyaç duyulan çalışmaların yapılması ve ilgili makamlar ile yapılacak toplantılara katılım sağlanması

§  Kurumsal yatırımcılar ile gerçekleştirilebilecek telekonferans veya toplantılara yönelik sunum hazırlanması ve katılım sağlanması

§  Halka arz öncesi yapılacak olan tanıtım ve yatırımcı ilişkileri faaliyetlerine yönelik çalışmaların yapılması

 

Consulta’nın Halk Arz Danışmanı Olarak Katkı Sunduğu Konular


Halka Arz Öncesi
Halka Arz Stratejisi 
Halka Arz Başvurusu
Halka arz işleminin tüm yönleriyle değerlendirilmesi
Finansal modelin hazırlanması
Dokümanların eksiksiz hazırlanması
Halka arzın şirkete etkisinin belirlenmesi
Halka arzı şekillendirecek stratejik kararların alınması
Paydaş çalışmalarının koordine edilmesi
Şirketin analiz edilmesi
Paydaşların belirlenmesi
Resmi taleplere ilişkin çalışmalar
Mevzuata uyum

Roadshow veya telekonferans çalışmaları

Yeniden yapılandırma


Tanıtım faaliyetleri

Zaman çizelgesi
Çözüm Ortaklarımız


The European House - Ambrosetti
Software AG
Pandea
board
UiPath
Centric Software
Alteryx
Qlik
Robusta
Knowbe4
Bilge Adam