Halka Arz Danışmanlığı

Halka Arz Danışmanlığı

Halka arz çalışması başlatan şirketlere, aşağıda belirtilen konularda; gerek stratejik düzeyde gerekse uygulama safhalarında destek vermekteyiz.

Halka Arz Stratejisinin Geliştirilmesi: Halka arz amacının belirlenmesi, stratejik etkenlerin ve önemli kriterlerin belirlenmesi, şirket değer tespit çalışmasında esas alınacak projeksiyon döneminin bütçelenmesi. 

Uygulama Planının Hazırlanması: Yönetim ilkelerinin tespiti, gerekli kararların alınması, hukuki işlemlerin tamamlanması, borsanın takibe alınması, sektör ve rakip analizlerinin yapılması, halka arz ve piyasa yapıcılığı için teknik prosedürün hazırlanması kapsamından oluşmaktadır.

Halka Arza Uygun Yeniden Yapılanma:
 Şirketin "ortaklık yapısının, iştiraklerinin, organizasyon yapısının ve özellikle mali departmanlar başta olmak üzere insan kaynağı profilinin, şirket mali sistemlerinin ve "yönetim yapısının, "dahili murakabe sisteminin, şirket "yönetim prosedürlerinin gözden geçirilmesi ve gerekli ön hazırlıkların yapılması kapsamından oluşmaktadır.

İzahnamelerin Hazırlanmasında Danışmanlık: Halka arza aracılık yapacak konsorsiyum liderinin ve konsorsiyum üyelerinin seçimi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİAŞ) ve Merkez Kayıt Kuruluşu (MKK) ve diğer ilgili kurumlara müracaat hazırlıkları, halka arz öncesi başlatılacak olan reklam ve imaj faaliyetleri ile ilgili çalışmalar, konsorsiyum lideri ile araştırma raporu ve izahname hazırlık çalışmalarının tamamlanması kapsamından oluşmaktadır.

Stratejik Etkenlerin Gözden Geçirilmesi ve Karar Alınması: Halka arzın başarılı olabilmesi için, "zamanlama", "fiyatlama" ve "dağıtım politikası" gibi stratejik etkenlerin gözden geçirilmesi ve karar verilmesi kapsamından oluşmaktadır.


Halka Arz Sürecinin Yönetilmesi

 

 

Halka Arz Öncesi

Halka Arz Süreci  

Halka Arz Sonrası

Halka Arza Hazırlık ve Ön İnceleme 

İç Kontrol Hizmetleri

Bağımsız Denetim Çalışmaları

Yeniden Yapılanma

Finansal Raporlama Çalışmaları

Yatırımcı İlişkileri Yönetimi


Kurumsal Risk Yönetimine Geçiş

Finansal Raporlama Çalışmaları

İş Planının Oluşturulması

SPK, BİAŞ ve MKK ile İlişki

Yönetimi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanması

Faaliyet Dışı Aktiflerin Satışına Destek Olunması

Aracı Kurum Seçimi

 

Ön Değerleme Çalışması

Hukuk Danışmanlığı

 

Vergi Danışmanlığı

Tanıtım Faaliyetlerini Yönlendirme

 

İç Denetim

Yatırım İlişkileri Bölümünün Kurulması

 

İç Kontrol Hizmetleri

 

 

Finansal Raporlama Çalışmaları

 

Çözüm Ortaklarımız


The European House - Ambrosetti
Software AG
ONEtoONE Corporate Finance
board
UiPath
Centric Software
Alteryx
Qlik
Robusta
Knowbe4
Bilge Adam
GRC Legal