Mali Hukuk ve Ticaret Hukuku


Mali Hukuk Departmanımız yerli ve yabancı sermeyeli şirketlere kuruluşlarından itibaren bir ortak zihniyetiyle tüm hukuki işlemlerinde yardımcı olmaktadır. Mali Hukuk Departmanımızın hizmetleri özetle aşağıda sıralanmıştır.

Mali Hukuk Departmanımız yerli ve yabancı sermeyeli şirketlere kuruluşlarından itibaren bir ortak zihniyetiyle tüm hukuki işlemlerinde yardımcı olmaktadır. Mali Hukuk Departmanımızın hizmetleri özetle aşağıda sıralanmıştır.


Vergi Hukuku, Şirketler Hukuku, Uluslararası Hukuk, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku konularında yazılı mütalaa verilmesi, Şirket devir ve birleşme işlemlerinde danışmanlık, Şirket tasfiye işlemlerinde danışmanlık, Şirket kuruluş hizmetleri danışmanlığı, Şube kuruluş işlemlerinin danışmanlığı, İrtibat bürosu kuruluş işlemleri danışmanlığı, Şirket bölünme (kısmi bölünme – tam bölünme) ve hisse değişim işlemleri danışmanlığı, Şirket nevi değişikliği işlemleri danışmanlığı, Genel kurul, sermaye arttırımı ve sermaye azaltımı işlemleri danışmanlığı, Şirket ana sözleşme tadili, Uzlaşma ve uyuşmazlık, Gayrimenkul alımlarında hukuk ve vergi danışmanlığı, Denetçilik, bilirkişilik, kayyımlık ve hakemlik, Şirket satın alınması ve hisse devir işlemleri danışmanlığı, Sözleşme incelenmesi ve kaleme alınması, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Yabancı Sermaye Hukuku, Rekabet Hukuku, Bankacılık Hukuku ve E-Ticaret Hukuku alanlarında danışmanlık hizmeti vermek, Her türlü sözleşmenin taslak çalışmalarını yapmak ve bunlar hakkında mütalaa vermek, Şirketlere ilişikin her türlü belge ve evrakın özellikle Joint-Venture, Ortaklar arası sözleşmeler, Hisse Satış Sözleşmeleri, İş Akitleri, Kredi ve Kira Sözleşmeleri hazırlanması hizmetini sunmaktadır.

Çözüm Ortaklarımız


software ag
board
INNA
ambrosettı
Bilge Adam
Ui Path
Centric Software
Alteryx
Qlik
robusta
GRC Legal