Şirket Birleşme/ Satın Alma


Hızla değişen iş dünyasında ve rekabette önde olma yarışı içinde, şirket birleşmeleri ve devralmalar iş hayatının vazgeçilmeyen unsurları arasında yer almaktadır

Hızla değişen iş dünyasında ve rekabette önde olma yarışı içinde, şirket birleşmeleri ve devralmalar iş hayatının vazgeçilmeyen unsurları arasında yer almaktadır. Satış ya da birleşme işleminin istenen hedeflere ulaşıp ulaşamaması, projelerin yapılış tarzını ön plana çıkarmaktadır. Satışa konu şirketin fiyatı doğru tespit edilse dahi, çoğunlukla birleşme ve devralma işlemlerinde değer kaybı oluştuğu gözlemlenmektedir. Benzer şekilde şirket satışları, sermaye piyasasından fon sağlama girişimleri veya sermaye artırımlarında değer kaybını en aza indirecek stratejiler en doğru zamanlama ile yapılmak yerine piyasa şartlarının etkisinde kalınarak değer erozyonu oluşturulmaktadır. Kurumsal finansman hizmetlerimiz, şirket satış ve alım işlemlerinden, sermaye yaratma, değerleme ve durum tesbit çalışmalarına kadar geniş bir kapsamda sunulmaktadır.


Satış Aşaması Süreci Boyunca Danışmanlık Hizmetleri:


Consulta; kapsamlı bilgi dökümanlarının hazırlanması, potansiyel yatırımcıların belirlenmesi ve davet edilmesi, işlemin müzakere edilmesi ve tamamlanması hizmetlerini vermektedir. Potansiyel alıcılar arasında uygun adayların belirlenmesi, şirket yetkilileri ile görüşülerek söz konusu şirketin durum tespit çalışmasının yapılması ve satın alma, birleşme, ortaklık ya da diğer türdeki işlemleri müzakere etme ve sonuçlandırma yer almaktadır. Müşteri hedeflerinin uygun şekilde uygulanması için de satış sonrası destek hizmetleri sağlanmaktadır.


Satın Alma Süreci Boyunca Danışmanlık Hizmetleri:


Şirket kuruluşu, birleşmeleri veya satın almaları öncesi yatırım bazında risk analizi, yatırım yapılacak sektörün ve pazarın yapısı, rakipler, karlılık ve büyüme konularında araştırma yapılması, Yatırımcılar ve satıcı taraflar için özel incelemeler (due diligence) yapılması, birleşme, satın alma, bölünme ve satış danışmanlığı verilmesi, ihale sürecinde destek olunması, finansman ve maliyet değerlemesinde bulunulması, Bu süreçlerde taraflara, gerekli prosedürlerin ve sözleşme sürecinin tamamlanması, müzakere ortamının oluşturulması ve anlaşmaya varılması konularında destek verilmesi, Finansal muhasebe ve muhasebe uygulamaları konusunda önerilerde bulunulması, mali tabloların hazırlanması ve muhasebe sistemlerinin oluşturulması, organizasyon yapılandırılmasının sağlanması, Vergi, Ticaret ve diğer yasalar çerçevesinde gerekli yükümlülüklerin tamamlanması konusunda şirketlere yardımcı olunması, Gerekli kurumlar için raporlamaların yapılması, açılış ve kapanış tablolarının hazırlanması hizmetlerini sunmaktadır.

Çözüm Ortaklarımız


software ag
board
INNA
ambrosettı
Bilge Adam
Ui Path
Centric Software
Alteryx
Qlik