Uluslararası Vergi


Consulta , INAA Group ( The International Network of Accountants and Auditors ) Türkiye Tek Temsilcisi ve Ortadoğu yetkilendirme kuruluşu olması sebebiyle uluslararası vergileme konusunda uzman profesyonellerden oluşan global hizmet ağı ile müşterilerin ulusal / uluslar arası alandaki ticari faaliyetleri sonucunda doğan vergi yükümlülüklerini yerine getirmelerinde, firmalara vergisel planlama çerçevesinde büyük destek olmaktadır.

Consulta, INAA Group ( The International Network of Accountants and Auditors ) Türkiye Tek Temsilcisi ve Ortadoğu yetkilendirme kuruluşu olması sebebiyle uluslararası vergileme konusunda uzman profesyonellerden oluşan global hizmet ağı ile müşterilerin ulusal / uluslar arası alandaki ticari faaliyetleri sonucunda doğan vergi yükümlülüklerini yerine getirmelerinde, firmalara vergisel planlama çerçevesinde büyük destek olmaktadır. Uluslar arası / yabancı yatırımcı açısından vergi planlaması kapsamında, müşterilerin yararlanabilecekleri imkânların ortaya çıkarılması, global vergi risklerinin yönetimi, sınır ötesi raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve transfer fiyatlandırması  konularında müşterilerine çözüm ortağı olarak onlarla birlikte çalışılmaktadır. Türkiye’de ve yabancı ülkelerde  özel ve kamu sektöründe uzun yıllar deneyimler yaşayan  uzman ekiplerimiz, müşterilerin vergi stratejileri ve risklerinin değerlendirilmesi ile uluslararası vergi konularına yönelik olarak, planlama, raporlama ve vergi makamlarıyla etkin ilişkilerin yürütülmesi konularında hizmet sunmaktadırlar. Uluslar arası / yabancı yatırımcı açısından vergi risklerinin yönetimi, gerekse sürdürülebilir büyüme sağlamak amacıyla, proaktif ve bütünsel global vergi stratejilerinin oluşturulmasına destek olan görüş ve çözümlerden yararlanılmaktadır.

 

Uluslararası Vergi Planlamasında Danışmanlık Hizmeti:


Global firmamızın vergi  teknolojisi yazılımlarının kullanılması ile vergi yükü optimizasyonu sağlayan yatırım planlama modellerinin oluşturulmasında teknik destek ve danışmanlık, Yurt dışı ofislerimizdeki uluslararası vergi uygulamalarında uzman meslektaşlarımızla devamlı bilgi alışverişi yoluyla çokuluslu şirketlerin uluslararası yatırımlarının vergisel planlamasında danışmanlık, Uluslararası finansal kiralama işlemlerinin vergisel boyutu, Uluslararası sermaye, menkul kıymetler ve mal hareketlerinin vergisel ve diğer mali yükümlülükler (Kambiyo, Dış Ticaret Mevzuatı vb.) açısından değerlendirmesi, Serbest Bölgeler Mevzuatı, Çokuluslu / yabancı sermayeli şirketlerde örtülü sermaye analizleri, Büyük ölçekli  yatırımlar (baraj inşaatı, tünel yapımı, elektrik santrali kurulması vb.) alanında proje üreten yabancı sermayeli şirketler için Türk Vergi ve Mali Mevzuatının yanı sıra Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları hükümleri çerçevesinde en uygun vergileme modelinin oluşturulmasında teknik destek ve danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

 

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ( ÇVÖA ) Mevzuatı Hakkında Danışmanlık:


“İşyeri” teşkil eden faaliyetlerin vergisel analizi, Yabancı ortaklara ödenen temettülerin kaynak ve mukim olunan devletlerde vergilendirilmesi, Yabancı kurumlara ödenen gayri maddi hak bedellerinin (lisans, know-how, royalti vb.) vergilendirilmesi, Yabancı kurumlara Türkiye’deki şirketler için verdikleri hizmetler dolayısıyla yapılan ödemelerin vergisel boyutunun analizi, Değişik durumlarda, çifte vergilendirmeyi önleme yöntemlerinin (istisna, mahsup vb.) ve usullerinin (karşılıklı anlaşma, bilgi değişimi vb.) analizi ve uygulaması, ÇVÖA çerçevesinde  stopaj iadelerinde teknik destek ve danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.


Uluslararası Transfer Fiyatlandırması:


İlişkili kuruluş işlemleri analizi, Fiyat karşılaştırmaları, Yerel ve ÇVÖA mevzuatlarında konu ile ilgili olarak yer alan kurallar çerçevesinde risk analizi ve tavsiyeleri kapsamaktadır.

Çözüm Ortaklarımız


software ag
board
INNA
ambrosettı
Bilge Adam
Ui Path
Centric Software
Alteryx
Qlik
robusta
GRC Legal