Bağımsız Denetim


Bağımsız Denetim, şirketlerin mali tablolarının finansal raporlama standartları doğrultusunda incelenerek işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve gerçek şekilde gösterip göstermediği konusunda denetçi şirket tarafından görüş bildirmesini içerir.

Kamu güveni, yüksek standartlarda ve kalitede denetim yapılarak, elde edilecek doğru verilerin bilgi kullanıcılarına sağlanmasıyla kazanılır.

Bağımsız Denetim, şirketlerin mali tablolarının finansal raporlama standartları doğrultusunda incelenerek işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve gerçek şekilde gösterip göstermediği konusunda denetçi şirket tarafından görüş bildirmesini içerir. Denetçi görüşü firmanın mali durumunun görünürlüğünü daha güvenilir sunmakla beraber, şirketin paydaşlarına ve bilgi kullanıcılarına karşı daha şeffaf ve kurumsal olmasında etkilidir.

BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETİMİZ

Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ; 

Türkiye de ilgili Resmi Kurumlardan aldığı yetkiler kapsamında ,  dünyada çapında örgütlenmiş uluslar arası denetim kuruluşu olan INAA GROUP'un (International Network of Accountants and Auditors) Türkiye'deki tek temsilcisi  olarak,  grubun uluslararası kabul görmüş tüm teknik bilgisinden faydalanarak, hizmet kalitesini en üst düzeye ulaştırma vizyonu ile uluslararası denetimler konusunda sahip olduğu tüm yetkinlik , bilgi , birikim ve deneyimi ile ;

şirketlerin mali tablolarının yıllık ve ara denetimlerini, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) , Türkiye Finansal Raporlama Sistemi (TFRS)  ve Uluslar arası Finansal Raporlama Standartlara  (UFRS) göre uzmanlık alanları doğrultusunda yapılanmış ekipleri ile bağımsız denetim de sunmaktadır.

Denetim Şirketimiz , Kamu Gözetimi, Denetim ve Muhasebe Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Mevzuat kapsamında;

 • UFRS ile uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartlar (TFRS),
 • Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının (BOBİ FRS),
 • Sermaye Piyasası  Kurulu (SPK) Standartlarına tabi kuruluşların denetimi,
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’na tabi şirketlerin bu kurumca uygunluğu kabul edilen standartlara uygun denetimleri,
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ya tabi şirketlerin denetimi,
 • Türk Vergi Mevzuatı, US GAAP ve diğer ülke standartları çerçevesinde,
 • finansal tabloların bağımsız denetimlerinin yapılması hizmeti verilmektedir.

Denetimlerimiz, Uluslararası Denetim Standartları ve Türkiye Denetim Standartlarına uygun olarak yapılmaktadır ve muhasebe kayıtlarının doğrulanmasına yönelik gerekli göreceğimiz bir takım denetim prosedür ve tekniklerini içermektedir

Bu çerçevede;

Finansal tabloların UFRS, TFRS, BOBİ FRS   kapsamında yeniden düzenlenmesi ve buna yönelik finansal raporlama sistemleri kurulması TL finansal tabloların, UFRS kapsamında diğer raporlama veya fonksiyonel para birimlerine çevriminin yapılması;

Şirket satın alımlarında ve birleşmelerinde hedef şirketlerdeki finansal risklerin belirlenmesine yönelik veya satışa konu şirketin satışa hazırlanmasına ilişkin özel finansal inceleme raporları hazırlanması;

 • Kredi kullanımlarında sözleşme şartlarına ve finansal rasyolara uygunluk denetimlerinin yapılması;
 • Hile ve yolsuzluk denetimlerinin yapılması ;   
 • Konsolide ve Birleştirilmiş  Mali Tablo ve Raporların hazırlanması;
 • İç kontrol sistemleri incelemesi;
 • İç denetim departmanı yapılanması ve geliştirilmesi;
 • Halka arz işlemleri danışmanlığı;
 • Mali analiz ve risk değerlendirmeleri;

Ve diğer Özel Amaçlı Denetim;

Consulta, hazırladığı raporların ulusal ve uluslar arası bilgi kullanıcıları tarafından güven duyularak, kabul görmesinin bilinci ve sorumluluğu ile faaliyet gösterir.

Consulta, uluslararası muhasebe ve denetim standartları konusundaki tecrübelerini Türkiye'deki muhasebe uygulamaları ile birleştirerek müşterilerine değer sağlama hedefinin yanı sıra kamu güveninin yüksek standartlarda ve kalitede denetim yapılarak kazanılacağının bilinciyle hizmet sunar.

 

YETKİLERİMİZ

Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) / ( KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve Özel Emeklilik alanları hariç),

Sermaye Piyasası’nda işlem gören şirketlerde,

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından, bankalarda ve diğer finans kurumlarında,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Enerji Piyasası’nda faaliyet gösteren şirketlerde,

bağımsız dış denetim yapma yetkilerini almıştır.

Çözüm Ortaklarımız


software ag
board
INNA
ambrosettı
Bilge Adam
Ui Path
Centric Software
Alteryx
Qlik
robusta
GRC Legal