Faaliyet Denetimi

Faaliyet Denetimi

Faaliyet denetimi, gerek mali tablolar denetiminden ve gerekse uygunluk denetiminden daha kapsamlıdır.

Faaliyet denetimi bir bütün olarak işletme yönetiminin başarısı, yönetim tarafından belirlenen işletme politikaları, işletme faaliyetlerinin etkinliğini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilecek bütün faaliyetleri, iş ve işlem süreçleri, bu nitelikte alınan bütün kararlarla ilgilidir. Bu sebeple faaliyet denetimi daha zor ve kapsamlıdır. Faaliyet denetiminde amaç işletme yönetiminin belirlediği standartlara ulaşılıp ulaşılmadığını tespit etmektir.

Faaliyet denetimi, uygulama alanı olarak son derece geniş bir kapsamı içermektedir. Faaliyet denetimi, yalnızca muhasebesel süreçlerle değil, işletmenin tüm diğer işlev ve faaliyetleriyle de ilgili olduğundan, performans ve risk denetimi konularını da kapsamaktadır.

Çözüm Ortaklarımız


The European House - Ambrosetti
Software AG
ONEtoONE Corporate Finance
board
UiPath
Centric Software
Alteryx
Qlik
Robusta
Knowbe4
Bilge Adam
GRC Legal