None

Faaliyet Denetimi

Faaliyet Denetimi

Faaliyet denetimi, gerek mali tablolar denetiminden ve gerekse uygunluk denetiminden daha kapsamlıdır.

Faaliyet denetimi bir bütün olarak işletme yönetiminin başarısı, yönetim tarafından belirlenen işletme politikaları, işletme faaliyetlerinin etkinliğini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilecek bütün faaliyetleri, iş ve işlem süreçleri, bu nitelikte alınan bütün kararlarla ilgilidir. Bu sebeple faaliyet denetimi daha zor ve kapsamlıdır. Faaliyet denetiminde amaç işletme yönetiminin belirlediği standartlara ulaşılıp ulaşılmadığını tespit etmektir.

Faaliyet denetimi, uygulama alanı olarak son derece geniş bir kapsamı içermektedir. Faaliyet denetimi, yalnızca muhasebesel süreçlerle değil, işletmenin tüm diğer işlev ve faaliyetleriyle de ilgili olduğundan, performans ve risk denetimi konularını da kapsamaktadır.

Çözüm Ortaklarımız


 The European House - Ambrosetti
 Software AG
 Pandea
 board
 UiPath
 Centric Software
 Alteryx
 Qlik
 Robusta
 Knowbe4
 Bilge Adam