None

Mali Analiz ve Değerleme

Mali Analiz ve Değerleme

Değerleme hizmetleri genellikle potansiyel şirket alım -satımı ve birleşmeleri ile yasal olarak uzman görüşü istenen durumlarda kullanılmaktadır.

Bu hizmetimiz kapsamında aşağıda belirtilen konularda müşterilerimize destek olmaktayız: 

Şirketin mevcut durumunun, konumunun ve geleceğinin araştırılması ve anlaşılması, Potansiyel el değiştirme sonucu oluşabilecek sinerjilerin anlaşılması, Dikkatlice belirlenmiş yaklaşım ile indirgenmiş nakit akım, benzer şirket transferleri veya diğer yöntemlerin kullanılması, Pazarın ve yatırımcı fikirlerinin anlaşılarak teorik olmayan bir yaklaşım kullanılması, SPK, Özelleştirme İdaresi veya diğer yasal hususlar için yapılan çalışmalarda, yasal konulara dikkat edilmesi.

Mali Analiz

Proje finansmanı veya kurumsal finansman hizmeti kapsamında ilgili banka ya da yatırım kuruluşuna sunulmak üzere firmanın mali analizini yapmaktayız. Şirketinizin  genel durumunu ve finansal sonuçlarını inceleyerek; 

Finansal Yapınız, Karlılığınız, Finansal Riskleriniz, Operasyonel Verimliliğiniz ile ilgili teşhiste bulunuyor, sorunlu alanları tespit ediyor, yapılması gerekenleri belirliyor, sizin uygulayabileceğiniz şekilde eylem planlarını hazırlıyoruz. Yapılması gerekenleri dönem içinde takip ederek uygulama sürecinde tavsiyelerde bulunuyoruz.

Nasıl Yapıyoruz?

Öncelikle geçmişe ait finansal sonuçlarınızı, bilanço, nakit akım tablosu ve gelir gider tablolarını yeniden düzenleyerek konsolide ediyoruz. Konsolide tabloları analiz ediyor, geçmiş performansınızı değerlendirerek büyüme eğilimlerinizi, gerçek karlılığınızı, risk taşıdığınız alanları ve mevcut finansal varlıklarınızın verimliliklerini gözden geçiriyoruz. Ayrıca faaliyetlerinizle ilgili verileri analiz ederek faaliyetlerinizin verimliliğine bakıyoruz. Bütün bunların sonucunda sorunlu alanları tespit ederek düzeltilmesi veya iyileştirmesi gereken unsurlar için yapılacakları ve yöntemlerini size sunuyoruz.

Değerleme

Firma alım-satımları, yeni ortaklıklar ya da halka arz çalışması gibi durumlar için firma bütünü ya da maddi ve gayri maddi varlıklar için değerleme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Değerleme hizmetlerinde göz önünde bulundurması gereken bir çok faktör vardır; bunlar söz konusu şirketin geçmişi ve ileriye dönük tahmini finansal performansı, piyasadaki rekabetçi konumu ve yönetim kadrosudur. Değerleme uzmanlarımız hızlı ve ihtiyaçlarınıza uygun hizmet sağlayabilecek tecrübeye sahiptirler. Değerleme hizmetlerimiz genellikle potansiyel şirket alım satımı ve birleşmeleri ile yasal olarak uzman görüşü istenen durumlarda kullanılmaktadır. Yaklaşımımız aşağıdaki adımları kullanarak en gerçekçi değeri tahmin edecek şekilde düzenlenmiştir. Adımlar şu şekildedir; 

Şirketin mevcut durumunun, konumunun ve geleceğinin araştırılması ve anlaşılması, Potansiyel el değiştirme sonucu oluşabilecek sinerjilerin anlaşılması, Dikkatlice belirlenmiş yaklaşım ile indirgenmiş nakit akım, benzer şirket transferleri veya diğer yöntemlerin kullanılması, Pazarın ve yatırımcı fikirlerinin anlaşılarak teorik olmayan bir yaklaşım kullanılması, SPK, Özelleştirme İdaresi veya diğer yasal hususlar için yapılan çalışmalarda, yasal konulara dikkat edilmesi.

Çözüm Ortaklarımız


 The European House - Ambrosetti
 Software AG
 Pandea
 board
 UiPath
 Centric Software
 Alteryx
 Qlik
 Robusta
 Knowbe4
 Bilge Adam