None

Yasal Denetim

Yasal Denetim

Consulta yüksek kalitede denetim hizmetleri sunmaktadır. Consulta, SPK, BDDK VE EPDK Mevzuatı kapsamında bağımsız denetim yetkisi almış bir bağımsız denetim şirketidir.

Kamu güveninin, yüksek kalitede denetim yapılarak elde edilen doğru verilerin, bilgi kullanıcılarına doğrulukla aktarılması ile kazanılacağını temel ilke edinen şirketimiz; finansal tablolara bağımsız, tarafsız ve güvenilir denetim hizmetleri vermektedir. Branşlarında uzmanlaşmış kadrosuyla, Consulta’nın denetim departmanı; finans sektörü ve reel sektör olarak iki alt departmana ayrılmıştır. Consulta sektörel bazda uzmanlaşmış kadrosuyla ve bilgi birikimiyle, her türlü denetim ve danışmanlık hizmetlerini verebilecek yetenek ve sorumluluktaki yetkin kişilerden oluşmaktadır.


Şirketlerin mali tablolarının yıllık ve ara denetimlerini Türkiye Muhasebe standartları (TMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (IFRS) göre yapan Consulta, uzmanlık alanlarına göre ayrıca yapılanmış denetim ekipleri ile özel amaçlı denetimler de yapmaktadır. Denetim müşterilerimizin arasında, Türkiye’nin önemli holding ve şirketlerinin yanı sıra, dünyanın önde gelen çok uluslu şirketleri ve bir çok küçük ve orta ölçekli işletme de yer almaktadır.


Müşterilerimize “CONSULTA SİZİN STRATEJİK ÇÖZÜM ORTAĞINIZDIR” sloganı ile çıktığımız yolculukta, bilgi birikimimiz ve deneyimlerimizi müşterilerimizin potansiyel gücüyle birleştirerek, firmanızın hedeflerine birlikte ulaşmak ortak amacımızdır. Bu nedenle Consulta, sunduğu hizmet, finansal durum, operasyonlar ve nakit akışı hakkında sunulan bağımsız bir rapor olmaktan öte, müşterilerinin işletmelerini ileriye taşımalarına yardımcı, tarafsız, güvenilir bir anlayışı da içermektedir.

Çözüm Ortaklarımız


 The European House - Ambrosetti
 Software AG
 Pandea
 board
 UiPath
 Centric Software
 Alteryx
 Qlik
 Robusta
 Knowbe4
 Bilge Adam