None

Mali Tablo Denetim Hizmeti

Mali Tablo Denetim Hizmeti

Mali Tablo Denetim Hizmeti, mali tablolara yansımış tutarların ve ilgili dipnotların dayanağını oluşturan delillerin örnekleme yoluyla incelenmesini, kullanılan muhasebe prensiplerinin değerlendirilmesini, mali tabloların hazırlanması sırasında yapılmış olan hesaplama ve tahminlerin değerlendirilmesini, mali tabloların yapısının genel olarak değerlendirilmesini içerir.

Sınırlı denetim çalışması, mali veriler üzerinde yapılan analitik değerlendirmelerle ve mali tabloların hazırlanmasından sorumlu olanlarla yapılan soru-cevap görüşmeleriyle sınırlı kalmaktadır. Mali Tablo Denetiminin Amacı; mali tabloların, işletmenin mali durumunu ve performansını tüm önemli konularda esas alınan finansal raporlama temeline uygun olarak yansıtıp yansıtmadığı hakkındaki kanaatimizi açıklamaktır. Sınırlı Denetimin Amacı; mali tabloların, işletmenin mali durumunu ve performansını tüm önemli konularda ve hazırlanmalarında esas alınan finansal raporlama temeline uygun olarak layıkıyla yansıtmadığına inanmamıza yol açan herhangi bir şeyle karşılaşıp karşılaşmadığımızı belirtmektir. Bu çalışmaların sonucunda; bir “bağımsız denetim raporu” veya “bağımsız sınırlı denetim raporu” hazırlanarak müşterimize sunulur. Doğal olarak, her iki tür rapor da ilk paragrafta belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

Consulta, edindiği geniş tecrübe ve bilgi birikimi ile sektörel bazda uzmanlaşmış kadrosuyla stratejik çözüm ortağınız olarak işletme körlüğü taşımadan bağımsız ve profesyonel gözlemleri ile size sağlayacağı her türlü denetim ve danışmanlık hizmetleri ile şirketinizin  yönetsel hesap verebilirliğinin yerleşmesine çok büyük katkı sağlayacaktır.
 
Şirketlerin ihtiyaçları kapsamında; Türkiye Muhasebe Standartları (UFRS), Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Amerika Birleşik Devletleri’nde kabul görmüş muhasebe ve raporlama standartları (US GAAP),Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri,Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (EPDK) tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, Türk Ticaret Kanunu’na ve değişik sektörler için ilgili piyasa düzenleyiciler tarafından yayımlanan, muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan mali tabloların ilgili denetim standartları uyarınca bağımsız denetim hizmetleri verilir.

Ayrıca bu hizmetlerin yanı sıra; TMS, UFRS, US GAAP, SPK, BDDK  tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve değişik sektörlerdeki piyasa düzenleyici kurumlar tarafından yayımlanan ilkelere uyumlu mali tabloların hazırlanmasına yönelik teknik destek hizmetleri, Mali Tablolar Analizi ve Yorumlanması, Bütçe Hazırlanması ve Analizi hizmetleri de verilmektedir.

Çözüm Ortaklarımız


 The European House - Ambrosetti
 Software AG
 Pandea
 board
 UiPath
 Centric Software
 Alteryx
 Qlik
 Robusta
 Knowbe4
 Bilge Adam