Kurumsal Raporlama

Kurumsal Raporlama

Kurumsal Raporlama, finansal ve finansal olmayan bilgilerin birlikte raporlanmasından oluşur. Şirket yöneticileri de işletme kararları verirken sadece finansal bilgilerin yanı sıra, şirketinizin markası, pazar payı, müşteri memnuniyeti ve insan sermayesini karar verme aşamasında değerleme ölçüsü olarak ele almaktadırlar. Bu nedenle finansal olmayan varlıkları da içeren raporlama, şirket değerinin sermaye piyasalarında daha gerçekçi bilgiler içermesini sağlayacaktır.

Consulta Denetim, işletmelere gerek iç yönetim, gerekse dış raporlamalarının ve özellikle finansal olmayan göstergelerin raporlanmasında, kalite ve kabul edilebilirliğinin arttırılmasında yardımcı olmaktadır. Consulta, piyasalarda finansal olmayan performans raporlaması kavramının ve uygulamalarının gelişmesine "Value Reporting" (Değer Raporlaması) ürünü ile öncü olmuştur. Value Reporting, Kurumsal Yönetim’in vazgeçilmez ilkesi olan şeffaflığın, kurumsal raporlamada tesis edilmesini amaçlayan piyasadaki en kapsamlı yaklaşımdır.
 
Consulta Denetim’in bu alandaki hizmetleri; Özel veya kamu adına finansal olmayan raporlamaların denetimi, Kapsamlı ve güvenilir yönetim raporlamalarının geliştirmesinde danışmanlık, Dış raporlamaların ve bilgilendirmelerin şeffaflık yönünden değerlendirilmesi, Şirket değerinin en iyi ve gerçekçi şekilde yansıtılması için danışmanlık, Dış raporlama ve bilgilendirmelerin küresel piyasalardaki oyuncularla ve en iyi uygulamalarla karşılaştırılması, Kısa ve uzun vadeli iletişim stratejisi geliştirilmesidir.

Çözüm Ortaklarımız


The European House - Ambrosetti
Software AG
Pandea
board
UiPath
Centric Software
Alteryx
Qlik
Robusta
Knowbe4
Bilge Adam