None

Transfer Fiyatlandırması / Örtülü Sermaye

Transfer Fiyatlandırması / Örtülü Sermaye

Transfer fiyatlandırması ilişkili kurumlar tarafından, malların satışı, hizmetlerin sağlanması veya fikri mülkiyetin aktarımı gibi aralarındaki muamelelerle ilgili oluşturulan fiyatlandırma düzenlemeleridir.

Boyutları ne olursa olsun büyük şirketlerin bugün karşı karşıya olduğu en önemli uluslar arası vergi konularından biri haline gelmiştir.Global olarak transfer fiyatlandırması global vergi gelirlerinden kendi paylarını almaya çalışan vergi idaresinin dikkatini çekmiştir. 1994’lerde yalnızca iki ülkede resmi transfer fiyatlandırma kuralları uygulanırken bugün bu sayı 40’ın üzerine çıkmıştır. Uluslar arası şirketler için transfer fiyatlandırma uygulamalarında zorlanma riski hızla artmaktadır. 


Bu konuda gerekli standartları karşılayamayan şirketler için transfer fiyatlandırması uygulamasının yaratacağı ilave vergiler, faiz ve cezalar yüksek finansal maliyet riski taşımaktadır.  Global Çözümler müşterilerine;


Çifte vergilendirmenin önlenmesi, Dünya üzerinde önden fiili vergi oranının azaltılması, Yükseltilmiş hisse değeri, Destekleyici bilgiler alanlarında yararlar sağlamaktadır.


Türkiye için çok yeni sayılan Transfer Fiyatlandırması düzenlemesinin yurt dışı uygulamaları konusunda özel eğitim almış, derin teknik bilgiye sahip uzman kadrosuyla Şirketimiz; Transfer Fiyatlandırması uygulaması nedeniyle müşterilerinin karşılaşabilecekleri mali risklerin tanımlanmasına, tanımlanan risklerin minimum düzeye indirilmesine yönelik olarak; Firma süreç ve fonksiyon analizi çalışmaları, özel veri tabanı programlarından yararlanarak karşılaştırma çalışmaları v.b. yöntemlerle transfer fiyatlandırması stratejisinin oluşturulması, Pazardaki yapısal ticari değişikliklerin ve firmanın fonksiyon ya da organizasyon yapısındaki değişikliklerin dikkate alınması suretiyle transfer fiyatlandırması stratejisinin revize edilmesi. Yurt dışında ana merkez tarafından oluşturulmuş bir transfer fiyatlaması politikası mevcutsa, bu politikaların ve tanımlanmış yöntemlerin Türkiye'ye adaptasyonu,Şirketlerin mevcut transfer fiyatlaması uygulamalarının analizi, grup transfer fiyatlaması uygulamalarının belgelendirilme sürecinin gözden geçirilmesi, analizi ve risklerin saptanması, Uygulayacağı yöntem konusunda tereddüdü bulunan mükelleflerin, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte İdare'ye başvurarak belli bir dönem için yöntem tespiti talebinin hazırlanması ve ön anlaşma sürecinin yönetilmesi, Her türlü transfer fiyatlandırılması uyuşmazlıkları ile ilgili olarak Gelir İdaresi nezdinde ve yargı aşamasında destek hizmetleri, İstenmesi durumunda İdare'ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmek üzere "Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu" hazırlanması alanlarında hizmet vermektedir.

Çözüm Ortaklarımız


 The European House - Ambrosetti
 Software AG
 Pandea
 board
 UiPath
 Centric Software
 Alteryx
 Qlik
 Robusta
 Knowbe4
 Bilge Adam