None

Vergi Planlaması ve Yapılandırması

Vergi Planlaması ve Yapılandırması

Vergi planlaması firmanın gerek faaliyet gösterdiği sektörde, gerek sektör gözetmeksizin uyması gereken yasal yükümlülüklerin önceden belirlenmesi, kanunlar çerçevesinde firma bütçesinden gerekli ‘Yasal Yükümlülük‘ karşılıklarının ayrılmasını ifade eder.

Vergi planlaması firmanın gerek faaliyet gösterdiği sektörde, gerek sektör gözetmeksizin uyması gereken yasal yükümlülüklerinin önceden belirlenmesi, kanunlar çerçevesinde firma bütçesinden gerekli ‘Yasal Yükümlülük‘ karşılıklarının ayrılmasını ifade eder. 

Vergi Planlaması Ne Fayda Sağlar ? 

Profesyonel yönetim sergileyen firmalar üretim giderlerini, pazarlama, dağıtım, reklam ve promosyon giderlerini ve bütçelerini yıllık ve aylık periyotlar halinde planlamakta, bulundukları sektörde markalarını büyütmekte, karlılıklarını ve Pazar paylarını artırmakta, sektörde söz sahibi konumuna gelmektedirler. Bu firmaların ortak özerliklerinden birisi, yıllık ve aylık bütçe çalışmalarına Vergi Planlamasını da dahil etmeleridir. Profesyonel bir Vergi Danışmanlığı, firmanızın hiç hesaplamadığınız bir Yasal Yükümlülükle karşılaşmasını önleyeceğinden, firmanız için yapmış olduğunuz gerek yatırım bütçesinde, gerekse İşletme bütçesinde size büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Consulta; Vergi Danışmanlığı yaptığı firmalara, Yasal Yükümlülükleri yerine getirirken faydalanabilecekleri ‘Yasal Vergisel Avantajları’, ‘Devlet Destekleri’ konusunda stratejik çözüm ortağı olarak hizmet vermektedir. Vergi planlaması yapılırken, müşterilerimizin mevcut ve gelecek dönemlerdeki muhtemel faaliyet sonuçlarını tahminine bağlı olarak vergi sonrası karın maksimum seviyede teşekkülü için yapılması gerekenler ve alınması gerekli tedbirler belirlenmekte ve işletme sahip ve yöneticilerin işletmelerinin değerini en üst seviyeye çıkarmalarına destek olunmaktadır.

Vergi Planlaması;

Mali mevzuatta yer alan vergi teşvikleri ve istisnalarının optimum düzeyde kullanılması için bilgilendirme ve tavsiyeler sunulması, Şirketlerin faaliyetlerine özgü vergisel durumlarının  dikkate alınarak vergi planlaması modellerinin oluşturulmasında teknik destek ve danışmanlık, Çok uluslu firmalara stratejik vergi planlamasında teknik destek ve danışmanlık, Reorganizasyon (yeniden yapılandırma) çalışmaları,Şahıs firmaları için vergi planlaması.

Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi Hizmetleri;

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi, Gelir Vergisi Beyannamesinin Hazırlanması, İş Akdinin Sona Ermesi alanlarından oluşmaktadır.

Uluslararası Personel Vergi Planlaması Hizmeti;

Yabancıların vergilendirilmesi, Yabancı personel için çalışma ve oturma izni alınması, Asgari isçi maliyetleri için çözüm üretilmesi, Yıllık gelir vergisi beyannamesinin hazırlanması, İşe başlama ve ayrılmalarda idari gereklerin sağlanması, Yabancı personelin bordrolarının hazırlanması, İkili anlaşmalara uygun çözümlerin üretilmesi

Çözüm Ortaklarımız


 The European House - Ambrosetti
 Software AG
 Pandea
 board
 UiPath
 Centric Software
 Alteryx
 Qlik
 Robusta
 Knowbe4
 Bilge Adam